Soms strenger toetsingskader in het medisch tuchtrecht bij patienten die bijzondere zorg en aandacht nodig hebben

  • event20-02-2024
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

Sommige patiënten hebben bijzondere zorg of speciale aandacht nodig. Dit was ook het geval in een zaak die eind 2023 speelde bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.[1] Als een patiënt een bijzondere positie heeft, dan worden de regels die gelden voor een arts ten aanzien van de zorg die verleend wordt, strenger toegepast. Er kan dan sneller sprake zijn van een handeling in strijd met het medisch tuchtrecht.

Patiënt klaagt omdat zij niet wordt uitgenodigd voor een vervolgafspraak

In deze zaak over medisch tuchtrecht speelde het volgende. Vanwege de medische historie van de patiënt, stond vast dat zij bijzondere zorg en aandacht nodig had. Dit resulteerde in een intensieve begeleiding tijdens de zwangerschap van deze patiënt. Na een consult met de gynaecoloog wordt afgesproken dat er op een later moment telefonisch contact zal zijn. Dit telefonisch contact komt niet tot stand. De patiënt klaagt hierover bij het ziekenhuis en de gynaecoloog. Uiteindelijk wordt er een videoconsult gepland met de patiënt, de gynaecoloog en een arts-assistent. Tijdens dit consult wordt afgesproken dat er een vervolgafspraak zal worden gepland met de gynaecoloog. Tot het plannen van een vervolgafspraak kwam het niet waarna de patiënt een tuchtklacht indiende tegen de gynaecoloog, omdat er volgens haar sprake is van een handeling in strijd met het medisch tuchtrecht.

Bij het uitblijven van een vervolgafspraak is in beginsel geen sprake van medisch tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, maar wel als sprake is van een patiënt die bijzondere zorg en aandacht behoeft.

Het tuchtcollege oordeelt dat er van medisch specialisten in beginsel niet kan worden verlangd dat zij de planning van afspraken bewaken. Medisch specialisten mogen erop vertrouwen en ervan uitgaan dat een afspraak wordt gepland als daar opdracht voor gegeven wordt. In beginsel is er dan ook geen sprake van een handeling die in strijd is met het medisch tuchtrecht als er geen vervolgafspraak wordt gemaakt door een specialist. In het geval van deze patiënt gaat deze regel echter niet op. Gelet op de bijzondere positie van de patiënt en het feit dat deze patiënt vanwege haar medisch verleden bijzondere zorg en aandacht nodig had, bleef de gynaecoloog wel verantwoordelijk voor het plannen van een vervolgafspraak. Omdat er nooit een vervolgafspraak is gepland, oordeelt het tuchtcollege in dit geval dat er sprake is van een handeling in strijd met het medisch tuchtrecht.

Ondanks het medisch tuchtrechtelijke verwijtbaar handelen, is geen maatregel opgelegd

Het tuchtcollege heeft geen toegevoegde waarde gezien om aan de gynaecoloog een maatregel op te leggen, ondanks het handelen in strijd met het medisch tuchtrecht. Dit heeft te maken met het feit dat de gynaecoloog heeft erkend dat het vervolgtraject niet goed is verlopen. De gynaecoloog heeft haar handelen betreurd en zich leerbaar opgesteld. Wat ook meespeelde is dat deze zaak zich afspeelde tijdens het begin van de Coronapandemie. Het tuchtcollege erkent dat dit voor zorgverleners een hectische tijd is geweest en ziekenhuizen terughoudend waren met het inplannen van afspraken. Derhalve volgt er geen maatregel voor het verwijtbaar handelen van de gynaecoloog in strijd met het medisch tuchtrecht.

Meer informatie over medisch tuchtrecht

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak of over het medisch tuchtrecht en wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze gezondheidsrechtspecialisten 

[1] ECLI:NL:TGZRAMS:2023:269

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.