Recht van reclame

  • event25-04-2017
  • schedule15:52
  • timer2 minuten

Vroeger of later krijgt iedere leverancier wel eens met wanbetaling te maken. Daarom is het van belang om bij het aangaan van de overeenkomst voldoende zekerheid voor de geleverde zaken te bedingen. Door bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht of het bedingen van een eigendomsvoorbehoud kan de schade van wanbetaling worden beperkt. Wanneer je dergelijke zekerheden niet vooraf hebt bedongen, dan biedt de wet in sommige gevallen uitkomst: wellicht kan je een beroep doen op het recht van reclame.

Hoe werkt het?

Het recht van reclame biedt de mogelijkheid om geleverde goederen terug te vorderen wanneer de koopprijs niet is betaald. Een recht van reclame hoeft niet vooraf met de koper te worden afgesproken. Het bestaat van rechtswege. Om deze reden is het recht van reclame eenvoudig in het gebruik.

Door het inroepen van het recht van reclame wordt de verkoop van de roerende zaken ontbonden. Daardoor eindigen de rechten van de koper op de roerende zaken. Vanaf dat moment is de verkoper bevoegd om de roerende zaken terug te vorderen. Dat geldt zelfs wanneer de koper de zaak al aan derden heeft verkocht of verpand, mits de koper de zaken nog op zijn terrein heeft staan. Daarnaast gaat het recht van reclame ook vóór een bodemvoorrecht van de Belastingdienst.
Het recht van reclame komt toe aan de verkoper van de geleverde roerende zaken. Dat betekent dat je geen gebruik van het recht van reclame kunt maken wanneer je de vordering van een leverancier (door middel van cessie) hebt overgenomen.

Het inroepen van het recht van reclame is eenvoudig: dat kan door het versturen van een schriftelijke verklaring aan de koper van de roerende zaken. Die verklaring hoeft enkel te vermelden dat het recht van reclame ten aanzien van bepaalde roerende zaken wordt ingeroepen. Een ingewikkelde brief is dus niet nodig.

Wel is het van belang dat je op tijd gebruikt maakt van het recht van reclame. Dat kan tot uiterlijk zes weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, of zestig dagen na opslag van de roerende zaken door de koper. De laatst verstreken termijn is leidend voor de geldigheid van het beroep op het recht van reclame.

Ook bij faillissementen?

Het recht van reclame heeft ook effect in het faillissement van de koper. De geleverde zaken kunnen dan ook van de curator worden teruggevraagd. Wel kan de curator ervoor kiezen om de verschuldigde koopprijs alsnog te betalen of daarvoor zekerheid te stellen. In dat geval zal de openstaande nota alsnog worden betaald.

Mocht u ook te maken hebben met een weigerachtige crediteur, dan zijn wij u graag van dienst!

Uw eerste aanspreekpunt is Ronald Klarus.

Geschreven door:

Ronald Klarus

Ronald Klarus heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl) en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers. Ronald is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Ronald Klarus heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl) en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers. Ronald is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.