Opkoopbescherming in Groningen, Friesland en Drenthe

  • event11-01-2022
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

Per 1 januari 2022 is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor het voor gemeenten mogelijk is om de aangekondigde ‘opkoopbescherming’ in te voeren. Het doel van die (tijdelijke) opkoopbescherming is dat starters en middeninkomens meer kans krijgen om een betaalbare koopwoning te bemachtigen. Iets dat op dit moment wordt bemoeilijkt doordat die woningen ook voor de verhuur worden opgekocht door beleggers.

In deze blog ga ik in op wat die opkoopbescherming inhoudt voor verhuurders en beleggers, welke mogelijkheden er voor hen blijven om toch in vastgoed te investeren en welke gemeenten de opkoopbescherming al hebben ingevoerd.

Hoever reikt de opkoopbescherming

Een gemeente mag nu gebieden binnen de gemeente aanwijzen, waar de opkoopbescherming geldt. Dat mag alleen als de gemeenteraad beslist heeft dat dit noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van schaarste aan goedkope en middel dure woningen, óf indien de gemeenteraad deze maatregel nodig vindt voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Pas nadat de gemeente de opkoopbescherming heeft vastgelegd in de huisvestingsverordening, wordt dit relevant voor u als verhuurder of belegger. Verhuurt u voor die tijd, dan is er niets aan de hand. Gaat u een woning verhuren die voordat de opkoopbescherming wordt ingevoerd al 6 maanden of langer verhuurd wordt, dan is er ook niets aan de hand.

Verder komt er de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor de gebieden waar de opkoopbescherming geldt. Als die vergunning verleend wordt, dan staat uiteraard niets aan verhuur in de weg.

De regels gelden eerst voor vijf jaar. Daarna wordt gekeken of een verlenging van de opkoopbescherming nodig is.

Welke gemeenten in Noord-Nederland voeren opkoopbescherming in

Op dit moment hebben diverse gemeenten aangekondigd hun huisvestingsverordening aan te gaan passen, om opkoopbescherming mogelijk te gaan maken. De gemeente Leeuwarden heeft dit al aangekondigd en kijkt als gebied naar het dorp Grou en naar de wijken Vlietzone, Bilgaard en de Oranjewijk.

De gemeente Groningen heeft op 12 januari 2022 laten weten dat zij de opkoopbescherming wil invoeren met ingang van 1 maart 2022 en geeft aan dit in de hele gemeente, met uitzondering van de voormalige gemeente Ten Boer, in te willen zetten. De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot en met EUR 305.500. Het voorstel hiertoe wordt in februari in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of dit voorstel ingevoerd wordt. De gemeente Eemsdelta onderzoekt de mogelijkheden voor het invoeren van de opkoopbescherming.

In Drenthe kijkt in ieder geval de gemeente Tynaarlo naar het invoeren van opkoopbescherming.

Welke mogelijkheden hebben verhuurders nog ondanks opkoopbescherming

Een huurwoning die al verhuurd wordt mag, nadat er een nieuwe eigenaar is, gewoon opnieuw verhuurd worden. Ook is het voor ouders bijvoorbeeld mogelijk om een huis voor hun kinderen te kopen en aan hen te verhuren.

Daarnaast loont het om kritisch te kijken naar de wijze waarop de opkoopbescherming door de gemeente wordt vormgegeven. De wet kent de nodige termen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Wat wordt er bijvoorbeeld concreet verstaan onder de ‘goedkope en middeldure woningen’, of onder ‘’noodzakelijk voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving’. Er moet worden aangenomen dat gemeenten een zekere mate van vrijheid hebben om daar een eigen invulling aan te kunnen geven, maar dit moeten zij wel kunnen motiveren.

Wanneer u vastgoed wilt kopen met het doel dat te gaan verhuren, dan is het essentieel dat u goed nagaat wat de gemeente waar u de woning koopt bepaald heeft in de huisvestingsverordening. Daarin moet te lezen staan of u te maken krijgt met opkoopbescherming. Staat daar niets in, dan is er geen opkoopbescherming. Wordt er wel over opkoopbescherming gesproken, dan is het van belang om te kijken of aan de voorwaarden voldaan wordt. Bij dat laatste staan wij u uiteraard graag bij.

Heeft u vragen over deze blog. Neem dan contact op met Jan-Gerrit Meijerink.

Geschreven door:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.