Nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

  • event05-11-2018
  • schedule11:02
  • timer2 minuten

Knowhow is een van de belangrijkste pijlers binnen een onderneming. Het gaat bijvoorbeeld om technologische kennis, kennis over productieprocessen of de receptuur van medicijnen. Het is voor ondernemingen bijvoorbeeld vanwege hun concurrentiepositie in de markt belangrijk dat deze knowhow niet bekend wordt bij andere bedrijven en bedrijfsgeheim blijft.

Europese wetgeving

In Europa is een richtlijn (Richtlijn (2016/943/EU)) vastgesteld die tot doel heeft om een gelijkwaardige bescherming van bedrijfsgeheimen te garanderen in de lidstaten van de Europese Unie. Deze Richtlijn is recent omgezet in de Nederlandse ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’. De Eerste Kamer heeft in oktober 2018 de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen. Het wachten is nu op de inwerkingtreding van deze wet.

Waarom is deze wetgeving noodzakelijk? Er bestaat op dit moment nog geen specifieke wetgeving over dit onderwerp. Er bestaan al wel mogelijkheden om bepaalde bedrijfsgeheimen te beschermen en om tegen schendingen van bedrijfsgeheimen op te treden. Alleen de mate van bescherming van bedrijfsgeheimen wijkt nu per lidstaat nog af. De Richtlijn beoogt de mate van bescherming gelijkwaardig te maken in de landen van EU. In Nederland doen we dat dus door middel van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen geeft ondernemingen juridische middelen om hun bedrijfsgeheimen effectief te beschermen.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is een ‘bedrijfsgeheim’ informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. zij is geheim en niet algemeen bekend bij of gemakkelijk toegankelijk voor degenen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;

2. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en;

3. zij is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden door degene die rechtmatig over het bedrijfsgeheim beschikt.

Onrechtmatige verkrijging en maatregelen

Er is sprake van onrechtmatige verkrijging van een bedrijfsgeheim als iemand een bedrijfsgeheim – bijvoorbeeld door kopiëren – in handen krijgt, terwijl hij hiertoe niet bevoegd was. Ook de verkrijging van bedrijfsgeheimen onder valse voorwendselen is onrechtmatig. Een bedrijf dat bijvoorbeeld onderhandelt met zijn concurrent over samenwerking met als doel om achter de bedrijfsgeheimen van zijn concurrent te komen, handelt in beginsel onrechtmatig.

De nieuwe wet bevat een aantal maatregelen die ondernemingen kunnen nemen om verdere verspreiding van hun bedrijfsgeheimen te voorkomen. Via de voorzieningenrechter kan een onderneming bijvoorbeeld de openbaarmaking van haar bedrijfsgeheim verbieden. In een bodemprocedure kan een onderneming vervolgens de openbaarmaker aanspreken voor de geleden schade.

Er bestaat zelfs een mogelijkheid om de reeds gemaakte, inbreukmakende goederen terug te roepen en onder omstandigheden zelfs te vernietigen. Dit zijn vergaande mogelijkheden die een onderneming heeft om haar bedrijfsgeheimen te beschermen en de gevolgen van schendingen van haar bedrijfsgeheimen weg te nemen. Ondernemers hebben er ook belang bij om na te gaan welke bedrijfsgeheimen vallen onder het bereik van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Waar nodig kan een onderneming hiermee ook rekening houden als zij een geheimhoudingsovereenkomst of een NDA (Non Disclosure Agreement) gaat sluiten.

Wilt u weten wat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen verder voor u betekent? Neem dan contact op met Hillie Lunter.

Geschreven door:

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.