De aansprakelijkheid van een financieel adviseur; wat houdt de zorgplicht in en tot hoever reikt deze?

  • event03-02-2020
  • schedule10:00
  • timer3 minuten

In dit blog zullen we ingaan op de zorgplicht van een financieel adviseur. Het handelen of nalaten van een financieel adviseur kan grote financiële consequenties hebben. Wanneer een klant bijvoorbeeld een hypotheek afsluit en hierbij de maximale leencapaciteit benut, dient de financieel adviseur een klant  te wijzen op situaties die zich na het afsluiten van dit product, soms zelfs pas  na lange tijd, kunnen voordoen. U kunt hierbij denken aan een echtscheiding of aan het overlijden van een partner. Tot hoever deze zorgplicht reikt, leest u in dit blog.

Waarover adviseert een financieel adviseur zoal?

De meest voorkomende zaken waarover een financieel adviseur adviseert zijn: het vragen van financiering (hypotheek) voor een woning of voor een onderneming, het aanvragen van een geldlening en het afsluiten van verzekeringen. Juist omdat klanten op die gebieden (vaak) niet goed thuis zijn, rust op de financieel adviseur een bijzondere zorgplicht. Een goed financieel adviseur kan voorkomen dat een klant een verkeerde beslissing neemt en dit kan zo duizenden euro’s besparen.

Reikwijdte van de zorgplicht

Een financieel dienstverlener is verplicht te handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. Uit uitspraken van rechters blijkt dat er zelfs een bijzondere zorgplicht op de adviseur rust. Dit houdt in dat deze naar behoren onderzoek moet doen naar financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen. In sommige gevallen rust er naast de bijzondere zorgplicht ook nog een waarschuwingsplicht op de financieel adviseur. Dit betekent dat wanneer bepaalde risico’s te voorzien zijn, de adviseur de klant hiertegen dient te waarschuwen.

Toetsing en voorbeeld

Een financieel adviseur helpt de klant dus bij het maken van de juiste financiële beslissing, afgestemd op een persoonlijke situatie. Een kort voorbeeld van hoe een adviseur dient te handelen:

Stel, een klant spreek met uw financieel adviseur af dat deze gaat adviseren ten behoeve van een financieringsaanvraag. Indien de adviseur weet dat de financiering niet op tijd rond zal komen, moet de adviseur hierop wijzen. Ook dient de adviseur te informeren wanneer de aanvraag wordt afgewezen. Wanneer een adviseur hierover op tijd waarschuwt kan een klant daarop inspelen en zodoende schade beperken. De financieel adviseur schiet bijvoorbeeld tekort in zijn taak wanneer de adviseur laat weten dat de financiering tijdig rond zal zijn terwijl hij nog geen akkoord heeft en de financiering vervolgens niet rond komt. Hij is dan mogelijk aansprakelijk voor de geleden schade.

Begrenzing van de zorgplicht

Bent u financieel adviseur, dan mag van u verwacht worden dat u de klant een passend advies geeft. Belangrijk is dat vastgesteld moet kunnen worden dat de zorg is betracht die van een redelijk vakbekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een rapport met daarin de bij u ingewonnen informatie.

Opgemerkt dient te worden dat de zorgplicht ook haar grenzen kent. Bent u een klant van een adviseur,  dan geldt dat u ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. De adviseur hoeft namelijk niet altijd in te staan voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wanneer u onjuiste informatie aanlevert en dit is niet (goed) kenbaar, mag uw adviseur uitgaan van wat u hem vertelt. Blijkt die informatie later onjuist, dan is sprake van ‘’eigen schuld’’. Die ‘’eigen schuld’’ komt voor uw rekening. Als de rechter u dan later een schadevergoeding van €50.000 toewijst, maar er is sprake van ‘’eigen schuld’’, dan ontvangt u soms maar 50 tot 80% van die €50.000.

Einde van de zorgplicht

U kunt zich afvragen of de adviseur klaar is met zijn zorgplicht nadat het financieel advies is gegeven. Dat is niet altijd het geval. De adviseur moet bijvoorbeeld contact opnemen met de verzekerde om te onderzoeken of de lopende verzekering als gevolg van wijzigingen (van bijvoorbeeld premie of dekking) aanpassingen behoeft. De zorgplicht van de adviseur omvat ook de verplichting om periodiek aandacht te besteden aan uw verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft. Hoe ver dit gaat hangt af van wat partijen over en weer hebben afgesproken

Wilt u meer weten over de informatie- en zorgplicht van financiële dienstverleners, lees dan ook onze andere blogs over de aansprakelijkheid van financiële dienstverleners. Of heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Jan-Gerrit Meijerink.

Geschreven door:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.