Corona hulp: 6 tips om uw facturen betaald te krijgen

  • event24-03-2020
  • schedule16:58
  • timer3 minuten

Een korte praktische blog over hoe als ondernemer wel (of niet) uw geld te innen in tijden van het coronavirus. Het klinkt wellicht niet heel sympathiek om openstaande facturen nu te gaan innen immers, iedereen heeft het moeilijk toch? Maar het voortbestaan van uw eigen bedrijf op het spel zetten is zo mogelijk nog minder aantrekkelijk. Houd ook in gedachten: de crisis gaat ooit voorbij en dan is een goede verstandhouding met huidige klanten en relaties onmisbaar.

Omdat relaties waardevol zijn, klanten kostbaar en uw bedrijf door moet gaan, hieronder een aantal praktische tips om met behoud van die relatie toch zaken te doen en tegelijkertijd het voortbestaan van uw bedrijf niet onnodig op het spel te zetten. Toegegeven, de ene optie is realistischer dan de andere, maar in tijden van crisis moet je creatief zijn. Denk eens buiten de gebaande paden, zeker ook buiten onderstaand overzicht dat geenszins volledig is en dat puur bedoeld is u op weg te helpen.

1. Het begint met een goed gesprek

Wellicht cliché, maar praat met elkaar. Laat de ander weten wat uw situatie is en wat het belang is bij het verkrijgen van betaling van net die ene factuur. En wellicht is een gespreide betaling ook wel mogelijk. Praat over die mogelijkheden en bespreek daarbij ook het pakket met crisismaatregelen vanuit de overheid, wellicht is daar voor de ander nog geld op te halen. Geld dat gebruikt kan worden voor de betaling van uw factuur.

2. Vestig zekerheid in de vorm van een hypotheek

Wanneer uw de luxe hebt betaling van de factuur af te kunnen wachten, maar ondertussen niet onbeperkt het risico wilt lopen het geld nooit te zien, kunt u – met medewerking van de debiteur – een hypotheek vestigen op bijvoorbeeld zijn bedrijfspand of woning. Zo creëert u meer zekerheid voor het uiteindelijk betaald krijgen van uw factuur.

3. Vraag naar alternatieve vormen van zekerheid

Een alternatief voor het vestigen van een hypotheek kan zijn het vestigen van een pandrecht op goederen, inventaris of vorderingen. Let er daarbij wel goed op dat die zaken nog niet aan een ander, bijvoorbeeld de bank, verpand zijn.

4. Zet de openstaande factuur om in een lening of in aandelen

Heeft u wel eens overwogen om uw openstaande factuur om te zetten in een lening? Dan ontvangt u weliswaar niet meteen de hoofdsom, maar u kunt wel afspreken dat u ter compensatie wat rente ontvangt. Doe dit niet voor onbepaalde tijd, maar probeer een reële inschatting te maken van de termijn waarbinnen terugbetaald kan worden en spreek dat af. Een alternatief kan nog zijn om aandelen te ontvangen en in ruil daarvoor de factuur als betaald te beschouwen. Toegegeven: dit is niet het meest gebruikelijke scenario, maar we denken nu in kansen, niet in onmogelijkheden.

5. Koop onbetaalde vorderingen van uw klant/relatie op

Betaling achterwege laten is soms geen optie, maar soms blijft uw betaling uit, omdat uw klant van zijn klanten niet betaald krijgt. Een praktische oplossing kan dan zijn om die vordering van uw klant op zijn klant te kopen. Dan heeft uw klant weer wat geld, terwijl u zijn vordering kunt innen en zo ook betaald krijgt. Let er daarbij wel op dat u waar mogelijk een vordering opkoopt op een gezond bedrijf. Dat vergroot de kans dat ook u betaald krijgt.

6. Betaling in natura

Soms is een alternatieve vorm van betaling mogelijk. Heeft u wel eens gedacht aan betaling in natura? Bijvoorbeeld door toekomstige producten of diensten te ontvangen en daar niet voor te betalen, maar door die te ruilen voor wat u nog tegoed heeft.

Voor daar waar niets werkt: procederen kan altijd nog. Bedenk echter wel dat de rechtbanken momenteel ook niet veel voor u kunnen doen, spoedzaken uitgezonderd. Des te meer reden om te kijken naar praktischer alternatieven.

Wij hopen dat deze blog inspireert. Voor vragen, advies, of voor het benoemen van meer opties, neem gerust contact op met Jan-Gerrit Meijerink.

Geschreven door:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.