Duurzaamheid, maatschappelijk betrokken en inclusiviteit | Het accent op duurzame keuzes


Duurzaam ondernemen is een vanzelfsprekendheid. We willen ook in de toekomst veilig en gezond leven. Dus zetten we als Yspeert telkens stappen om onze organisatie zo duurzaam mogelijk te maken. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om beleid te voeren op basis van drie principes : People, Planet en Profit.

Meer weten over ons mvo-beleid? Lees hier verder: MVO

Wat dit concreet betekent voor onze medewerkers? Onze collega’s worden gestimuleerd hun kennis en kunde ook buiten kantoor in te zetten en een positieve rol in de maatschappij te spelen. Dat kan door middel van betrokkenheid bij diverse sociale, culturele of maatschappelijke ondernemingen en instellingen. Naast hun werkzaamheden als advocaat faciliteert Yspeert ook dat medewerkers in bestuurlijke of toezichthoudende rollen betrokken zijn.

Bij Yspeert is sprake van een inclusieve werkomgeving waar elke collega een waardevolle toevoeging in ons kantoor is, ongeacht zijn of haar achtergrond, geslacht, ras, etniciteit, godsdienst, seksuele geaardheid of gezinssituatie.

Wij brengen diversiteit op de werkplek in praktijk en dragen dat actief naar buiten.

Met enige regelmaat zoeken wij via bemiddeling door gemeenten nieuwe collega’s uit de social return-doelgroep. Het doel van social return is het bevorderen van arbeidsparticipatie in de regio. Dit kan onder andere in de vorm van het bieden van arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken. In deze doelgroep zitten mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt waarvoor het van belang is om werkervaring op te doen.