Recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering, opnieuw verruimd.

  • event19-10-2021
  • schedule12:00
  • timer2 minuten

Veel particulieren en ondernemers hebben een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Bij een juridisch geschil wordt rechtshulp vrijwel altijd verleend door een medewerker van de verzekeraar. Maar hoe zit het als u verzekerd bent en zelf een advocaat wil inschakelen? Over dit onderwerp is er de afgelopen jaren meerdere malen geprocedeerd tot aan het hoogste orgaan: het Europese Hof van Justitie. Deze procedures hebben er toe geleid dat consumenten en ondernemers meer mogelijkheden hebben gekregen om een eigen advocaat in te schakelen.

Vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Het Europese Hof van Justitie overweegt namelijk dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, dient te vallen onder het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138. Hiermee is het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd (ECLI:EU:C:2020:372, Arrest van het Hof, Derde kamer, van 14 mei 2020). Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie niet in Nederland geldt. Het betrof een Belgische bemiddelingszaak en volgens het Verbond van Verzekeraars is het Nederlands rechtssysteem op het gebied van bemiddelen niet te vergelijken met het Belgisch systeem.

Het Kifid (geschillencommissie) oordeelde echter onlangs dat een Nederlandse verzekerde ook in een buitengerechtelijke procedure recht heeft op vrije advocaatkeuze, met verwijzing naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020. Volgens de geschillencommissie dient een verzekerde in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden, de mogelijkheid te hebben om een eigen rechtshulpverlener in te schakelen. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat sprake moet zijn van een conflict, te definiëren als het bestaan van een belangentegenstelling. Het feit dat de Nederlandse rechtsbijstandverzekering een naturaverzekering is, mag er niet toe leiden dat verzekerden worden beperkt in de mogelijkheid om in geval van een juridisch conflict een zelfgekozen rechtshulpverlener te kiezen (uitspraak GC 2021-0300).

De zaak bij het Kifid was aangespannen door een consument. Zij had zelf een advocaat ingeschakeld vanwege een onrechtmatige publicatie. De verzekeraar weigerde de kosten voor de zelf gekozen advocaat te vergoeden omdat het om een buitengerechtelijke procedure ging. Op grond van de polisvoorwaarden mocht er namelijk alleen gebruik gemaakt worden van een eigen advocaat als er sprake is van een gerechtelijke procedure.

De uitspraak van het Kifid is bindend voor de verzekeraar, omdat klaagster een consument is, maar vanwege het belang van de zaak is er de mogelijkheid van beroep. Dit is inmiddels ingesteld door de verzekeraar bij de Commissie van Beroep. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met Karin Kamps.

Geschreven door:

Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Zij is tevens lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoogeveen.
Karin Kamps LSA letselschade advocaat

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Zij is tevens lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoogeveen.
Karin Kamps LSA letselschade advocaat

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.