Als DGA een minderheidsbelang van uw aandelen verkopen. Tijdig nadenken over bedrijfsopvolging.

  • event05-05-2021
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

Uw bedrijf draait prima en u denkt nog (lang) niet aan stoppen. Toch kunnen er omstandigheden zijn om tijdig aan bedrijfsopvolging te denken. Een voorbeeld kan zijn dat er geen opvolging in de familie zit en dat er goede mensen binnen uw bedrijf op key positions aanwezig zijn die u zeker geschikt acht voor (op termijn) overname van uw bedrijf. Deze mensen tijdig aandelen aanbieden kan de interne groei en betrokkenheid versterken. Daar staat tegenover dat u ook niet de kans op een volledige verkoop van uw bedrijf op langere termijn onmogelijk wilt maken door minderheidsaandeelhouders te creëren. Hoe om te gaan met werknemersparticipatie?  

Er zijn vele mogelijkheden denkbaar om zittende goede mensen binnen het bedrijf duurzaam betrokken te maken. Denk aan een bonusregeling of optieregeling. Gericht op het behalen van een bepaald resultaat, waarna de beloning volgt. Deze vormen draaien uiteindelijk om het realiseren van een financiële beloning of waardering. In de praktijk horen wij regelmatig dat een ondernemer juist een vorm van beloning zoekt voor deze groep werknemers die niet direct om ‘geld’ draait. Een andere vorm van beloning kan zijn het verkopen en overdragen van aandelen aan deze werknemers. Natuurlijk, u draagt de aandelen niet zomaar over. De keuze om dit te doen en het proces naar verkoop moet zorgvuldig zijn, maar als een verkoop van aandelen gepaard gaat met een goede aandeelhoudersovereenkomst, biedt dit zekerheid voor de toekomst en extra betrokken werknemers (wederom op de key positions) op lange termijn.

Goede werknemers een minderheidsbelang in aandelen geven (minder dan 5%) geeft een geheel andere dimensie en betrokkenheid. Het gevoel om samen aan het bedrijf te bouwen groeit. In de aandeelhoudersovereenkomst staan de afspraken hoe alle aandeelhouders (meerderheidsbelang of niet) met elkaar omgaan. Belangrijke voorwaarde voor de meerderheidsaandeelhouder kan zijn de keuzevrijheid op lange termijn. Verkoop van de gehele onderneming moet op voorhand niet onmogelijk zijn. Hiervoor worden zogenaamde drag along en tag along bepalingen opgenomen. Deze bepalingen kunnen ervoor zorgdragen dat aandeelhouders met een minderheidsbelang alsnog vrijwillig of verplicht meegaan bij een volledige verkoop van uw onderneming. Ook worden er verschillende waarderingsgrondslagen overeengekomen indien een minderheidsaandeelhouder alsnog om uiteenlopende redenen vroegtijdig vertrekt. In dat geval wenst u wel de aandelen terug te kunnen kopen. De redenen voor het vertrek (good leaver of bad leaver) bepalen de waarderingsgrondslag en daarmee staat op voorhand vast de wijze hoe de aandelen terug gekocht kunnen worden. Hoe met elkaar om te gaan – in goede en in mindere tijden – staat daarmee vooraf vast en biedt voor alle partijen duidelijkheid.

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging? Denkt u aan een bedrijfsovername? Wenst u een goede en vooral praktische aandeelhoudersovereenkomst van toepassing te laten zijn? Neem gerust contact op met onze ondernemingsrechtspecialisten mr. Ronald Klarus (r.klarus@yspeert.nl / 06 54 366 723 of mr. Sander Vos (s.vos@yspeert.nl / 06 55 894 577).

Geschreven door:

Ronald Klarus

Als geboren Drent voel ik mij thuis in Emmen, waar ik het gezicht ben van de vestiging van Yspeert. Ik ken er de wegen, ben betrokken bij de regio en heb er veel goede relaties met klanten. De nuchtere mentaliteit van de noorderling past bij mij. Ik voeg daar mijn bevlogenheid, strijdlust en overtuigingskracht aan toe. Niet verkeerd, want de Drent heeft soms een zetje nodig.

Als geboren Drent voel ik mij thuis in Emmen, waar ik het gezicht ben van de vestiging van Yspeert. Ik ken er de wegen, ben betrokken bij de regio en heb er veel goede relaties met klanten. De nuchtere mentaliteit van de noorderling past bij mij. Ik voeg daar mijn bevlogenheid, strijdlust en overtuigingskracht aan toe. Niet verkeerd, want de Drent heeft soms een zetje nodig.


Geschreven door:

Sander Vos

Als advocaat en curator ervaar ik tegen welke problemen ondernemers kunnen aanlopen bij het besturen van hun bedrijf. Bij mijn advisering houd ik altijd het (echte) belang van mijn cliënten voor ogen. Een ondernemer wil een oplossing die bedrijfseconomisch optimaal is; dus zo veel mogelijk opbrengsten, tegen zo weinig mogelijk kosten. Gelijk krijgen na een langdurige en kostbare procedure valt hier lang niet altijd onder.

Als advocaat en curator ervaar ik tegen welke problemen ondernemers kunnen aanlopen bij het besturen van hun bedrijf. Bij mijn advisering houd ik altijd het (echte) belang van mijn cliënten voor ogen. Een ondernemer wil een oplossing die bedrijfseconomisch optimaal is; dus zo veel mogelijk opbrengsten, tegen zo weinig mogelijk kosten. Gelijk krijgen na een langdurige en kostbare procedure valt hier lang niet altijd onder.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.