Advocaat erfrecht


Nalatenschap, uitleg testament of andere erfrecht vragen? Onze advocaat erfrecht staat u bij

Bij een overlijden komt er op de nabestaanden veel af. Hierbij spelen emoties vaak een grote rol. Zo kunnen de inhoud van een testament of verstoorde onderlinge verstandhoudingen leiden tot complexe problemen.  Heeft u een conflict over een erfenis? Of wilt u de testamentaire benoeming van een executeur aanvechten? Een gespecialiseerde advocaat erfrecht kan u professioneel begeleiden. Erfrechtkwesties zoals de afwikkeling van een nalatenschap, zijn complex. Van betrokkenen wordt verwacht dat zij op een voor hen moeilijk moment onder tijdsdruk beslissingen maken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een advocaat erfrecht helpt u deze beslissingen te maken en schetst voor u op heldere wat de verschillende mogelijkheden en de gevolgen zijn. 

Mediation of procedure in het erfrecht

Heeft u een conflict over erfrecht, dan is mediation een middel om er in onderling overleg toch nog uit te komen. Onder begeleiding van een advocaat erfrecht voert u gestructureerde gesprekken. Als een gesprek niet mogelijk is of indien de betrokkenen te ver uit elkaar staan, dan maken wij voor u alsnog de stap naar de rechter. Ook daarvoor geldt dat snelheid wel geboden is. Er moet worden voorkomen dat men voor voldongen feiten geplaatst wordt.

Een advocaat erfrecht adviseert u over: 

 • verdeling van nalatenschap
 • uitleg van een testament
 • geldigheid van een testament
 • ouderlijke boedelverdeling
 • misbruik van een volmacht
 • ontslag van een executeur of verweer voeren tegen een ontslagverzoek
 • benoeming van een vereffenaar of het verweer voeren tegen deze benoeming
 • het ontslaan van een vereffenaar of het verweer voeren tegen een ontslagverzoek
 • onterving
 • berekening legitieme portie
 • wilsrechten
 • legaten
 • bewindvoering
 • versterferfrecht
 • giften

Wilt u weten wat uw juridische (erfrecht) positie is zonder een overlijden? Een gespecialiseerde advocaat erfrecht kan hierover met u van gedachten wisselen. 

Heeft u vragen over het erfrecht of wilt u graag advies inwinnen bij een advocaat erfrecht van Yspeert? Neem contact op met erfrecht advocaat Veronique Wegter.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Veronique Wegter
Veronique Wegter

Veronique Wegter is al ruim 13 jaar een gerenommeerde familierechtadvocaat , erfrechtadvocaat en scheidingsmediator. Zij was tot 1 mei 2021 verbonden aan een ander groot advocatenkantoor in het noorden van het land. Haar drive om haar cliënten middels overleg, mediation en collaborative divorce (‘overlegscheiding’) in een zo goed mogelijke harmonie van hun partner te laten scheiden heeft menig procedure en vechtscheiding voorkomen. Zij schuwt –indien nodig- ook een gang naar de rechter niet. Zij heeft ruime proceservaring in het familierecht en in het erfrecht.

Veronique Wegter is al ruim 13 jaar een gerenommeerde familierechtadvocaat , erfrechtadvocaat en scheidingsmediator. Zij was tot 1 mei 2021 verbonden aan een ander groot advocatenkantoor in het noorden van het land. Haar drive om haar cliënten middels overleg, mediation en collaborative divorce (‘overlegscheiding’) in een zo goed mogelijke harmonie van hun partner te laten scheiden heeft menig procedure en vechtscheiding voorkomen. Zij schuwt –indien nodig- ook een gang naar de rechter niet. Zij heeft ruime proceservaring in het familierecht en in het erfrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.