Clienten over Yspeert

Branches: HRM, ICT

Ik heb de dienstverlening als zeer prettig ervaren. Heel pragmatisch, flexibel, kundig maar ook begripvol naar hoe het werkt in een commerciële contractonderhandeling met een grote klant. Kortom een mooie balans tussen juridische kennis maar dit ook weten te doseren en pragmatisch en realistisch in hoe het werkt in de commerciële wereld.

Wies van’t Slot, directeur 365werk

365werk

Branches: HRM, ICT

Yspeert heeft in het verleden ons vooral geholpen bij contractzaken, ontslagzaken en ICT (datalekken). De aanpak van Yspeert zou ik willen omschrijven als:  Persoonlijk, laagdrempelig; alle disciplines in huis. Daarnaast organiseren zij regelmatig kosteloze juridische academies voor relaties. Dat is erg handig.

Door verandering van werkkring kwam ik voor het eerst met Yspeert in contact; er werd reeds met Yspeert zaken gedaan. Destijds was dat iemand uit mijn netwerk, maar ik kende bijna iedereen bij Yspeert (Groningen) en zocht altijd direct de benodigde advocaat op. Dat was voor mij helder.

Ik kan Yspeert advocaten van harte aanbevelen.

Gerard van Lent, Directeur Bourguignon Lease en verhuur BV

Bourguignon

Branches: Bouw en infra

Vanaf de start van de aanbesteding tot en met de uitvoering van werkzaamheden hebben wij juridische bijstand gehad bij het volledige vergunningentraject van de Combinatie Herepoort bij de aanleg van de Aanpak Ring Zuid. Hierbij ging het aanvankelijk om het in kaart brengen van vele verschillende vergunningplichten. Daarna volgde het uitrollen van een vergunningenstrategie in samenwerking met ons ontwerpteam en ons omgevingsteam. Daarbij heeft Yspeert ons onder andere bijgestaan in verschillende procedures over deze vergunningen, bijvoorbeeld met betrekking tot het natuurbeschermingsrecht (vleermuizen), de Wob, omgevingsvergunningen (bouw, kap en planologie) en bijzondere vergunningen van provincie en waterschappen. Ik ervaar de samenwerking met Yspeert als doelgericht op basis van uitgebreide, diepgaande en betrouwbare analyses. Door intensieve en constructieve dialogen kunnen wij goede besluiten nemen. De flexibiliteit van Yspeert draagt ertoe bij dat ook op korte termijn – zo nodig – juridische steun voor de directie van Combinatie Herepoort aanwezig is.

Herbert Hegmann, algemeen directeur Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort

Branches: Zorg, vvt etc, HRM, Bouw

De bouwwereld is complex; zeker voor een zorgpartij. Yspeert helpt en heeft ons geholpen met adviseren over complexe contractvormen en de uitwerkingen daarvan binnen een bouwproces. De aanpak is laagdrempelig en pragmatisch.

Ook de regelmatig georganiseerde academies voor relaties zijn erg nuttig en informatief.

Yspeert advocaten kunnen wij van harte aanbevelen.

Arnold Talsma, Hoofd Bureau Vastgoed De Zijlen

De Zijlen

Branches: Woningcorporaties, HRM

De advocaten van Yspeert zijn scherp, inhoudelijk goed, snel bereikbaar en op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen de wereld van woningbouwcorporaties.

Yspeert is een echte aanrader.

Bert Moormann, directeur Domesta

Domesta

Branches: Overheid

Binnen ons team VTH hadden we behoefte aan een kwaliteitstoetsing van onze vergunningen om onze eigen dienstverlening te actualiseren en waar mogelijk te verbeteren. Een van de specialisten van Yspeert advocaten is een langere periode een dag per week bij ons in huis geweest en heeft onze dienstverlening bij het verlenen (omgevings)vergunningen ge-audit en aangevuld. De samenwerking tussen onze juristen en Yspeert verliep zeer soepel. Om die reden hebben we de samenwerking met het team bestuursrecht van Yspeert op het moment dat een capaciteitstekort ontstond tijdelijk verlengd. In die periode bestond de dienstverlening van Yspeert uit het binnenshuis ondersteunen van onze juristen op het omgevingsrecht. Dit gaf ons de ruimte om een nieuwe collega te zoeken. Yspeert is als kantoor plezierig flexibel in hun deskundige dienstverlening.

Jos Harms, teamleider Vergunningen en Toezicht Gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Branches: Zorg, vvt etc, HRM

‘Doortastend, open, eerlijk en vanuit een integrale benaderen; zo zouden wij Yspeert willen typeren. Gezondheidszorg is een complexe organisatie waar vertrouwen en integriteit belangrijk kernwaarden zijn. Yspeert heeft onze organisatie meerdere keren naar volle tevredenheid geadviseerd over uiteenlopende zaken. Dit geeft de organisatie rust en heeft ervoor gezorgd dat wij ons weer konden focussen op het verlenen van kwalitatief goede zorg.’

Jurjen Duker, praktijkmanager huisartsenpraktijk Kloosterveen

Gezondheidscentrum Kloosterveen

Branches: HRM

Heli Holland is sinds 1976 actief in de luchtvaart en wereldwijd actief in de Onshore en Offshore helikopterbranche. Yspeert heeft ons deskundig geadviseerd en bijgestaan op het gebied van onze vergunningen van het ministerie en het arbeidsrecht.

Yspeert is een betrokken sparringpartner en altijd goed bereikbaar.

René van der Haring, directeur

Heli Holland

Branches: HRM

Wij benaderen Yspeert voor diverse zaken maar het zwaartepunt ligt op het gebied van arbeidsrecht. Indien er echter een andere kwestie is of indien wij graag meer willen weten van een bepaald onderwerp dan is door de relatie het contact altijd snel gelegd.

Bij Yspeert hebben wij een vast aanspreekpunt. Indien er een vraag is buiten haar vakgebied is zij tevens onze eerste aanspreekpunt om te vragen bij wie wij terecht kunnen bij Yspeert advocaten. Dat werkt goed..

De aanpak van Yspeert, in ons geval is dat doorgaans dat onze contactpersoon zeer helder is, duidelijk, snel van antwoorden, zegt waar het op staat (ook indien wij er anders over denken), maar ze gaat te allen tijde voor je door het vuur. Ik kan Yspeert advocaten dan ook van harte aanbevelen.

Edwin de Witt, controller ITBB-bedrijven

ITTB

Branches: HRM en ICT

Yspeert advocaten is de vaste leverancier voor alle juridische dienstverlening voor NNZ. Yspeert kent onze organisatie goed en begrijpt de (sociale) NNZ cultuur, waar zij in haar advisering terdege rekening mee houdt. We willen graag met al onze leveranciers een langdurig partnership opbouwen, wat met Yspeert in het algemeen geslaagd is. Ruim 15 jaar ben ik nu werkzaam voor NNZ, eerst als extern HR businesspartner, nu als HR-D manager in loondienst. Onze contactpersoon ken ik vanaf het eerste begin van mijn NNZ-tijd en zij heeft vele uiteenlopende zaken voor ons kunnen behandelen op het gebied van arbeidsrecht: van een eenvoudige juridisch advies inzake de interpretatie van een regeling tot complexere zaken zoals bijv. een noodzakelijk afvloeiingstraject. We zouden ons contactpersoon bij Yspeert als juridisch en arbeidsrecht specialist zeker aanraden voor andere organisaties. Recent hebben we samen een workshop georganiseerd hoe we als organisatie nog beter onze verslaglegging in de personeelsfiles op orde zouden moeten krijgen. We zijn er van overtuigd dat Yspeert meer kennis beschikbaar heeft, waar wij van zouden kunnen profiteren. Het periodiek bespreken van actuele ontwikkelingen op het vlak van arbeidsrecht is een bijv. thema voor de toekomst.

Jan Willem, HR Manager NNZ

NNZ

Branches: Bouw en infra

Ze zijn extern, maar ze gedragen zich alsof ze intern zijn. Dat is erg waardevol voor ons. Daarnaast is het belangrijk dat ik te allen tijden kan sparren met mijn contactpersoon. Ook buiten kantoortijden. Zij handelt snel en denkt zowel gevraagd als ongevraagd mee op zowel procedures als onze strategie. Ik kan Yspeert advocaten van harte aanbevelen.

Wij zitten in een sector van high risk, high pay. De afgelopen jaren hebben grotendeels in het teken gestaan van onze (inter)nationale groei en expansie. Wij hebben in een korte tjjd ons marktaandeel zien groeien naar een top 3 speler in Nederland.

Conflicten zijn hier niet te voorkomen. Je werkt met octrooien, interne en externe klanten, leveranciers, personeel en stakeholders. Daarnaast hebben we te maken met deelnemingen in andere bedrijven en overnames. Na elke deal moet je zorgen dat je de zaak goed op papier hebt staan. Sealteq vaart wel bij de pragmatische adviezen van Yspeert advocaten. Mede door de proactieve benadering.

Advocaten moeten mij verrassen met hun inzichten en de kennis van de markt en de materie.

Het prettige aan Yspeert is, dat zij – naast een vaste contactpersoon – alle specialisten in huis hebben. Het zijn volhouders. Ondernemers worden vaak procedure-moe en ik hoor hen zeggen dat ze bij hun advocaat telkens alles weer moeten oprakelen. Bij Yspeert houden ze de dossiers goed bij en maken ze dossiers van a tot z af. Er zijn geen losse eindjes te bespeuren.

SealteQ BV is gespecialiseerd in onderhoud aan bruggen, sluizen, aquaducten en andere civieltechnische en infrastructurele werken. Vanuit zeven vestigingen in het land werken we met 200 mensen dagelijks aan het ‘beschermen en behouden’ van dit soort objecten.

Martin van der Leest, CEO Sealteq Group b.v.

Sealteq

Branches: Bouw en infra

‘Ik vaar blind op hen’, zegt hij met een knipoog naar de grote scheepvaarttak van Wagenborg. ‘Yspeert is laagdrempelig en de advocaten reageren snel en adequaat als je ze belt. Ze nemen je alle werk uit handen als de situatie daar om vraagt. Het zijn aanpakkers die maar een half woord nodig hebben, maar je voelt je niet overruled. De meerwaarde zit hem ook in het feit dat sprake is van kennisoverdracht door Yspeert. Jaarlijks verzorgt Yspeert workshops voor onze HR-medewerkers waarin de actualiteiten van dát moment worden besproken en de eventuele invloed/gevolgen daarvan voor Wagenborg. Dat is erg waardevol.

Koninklijke Wagenborg is een internationaal transportbedrijf met zes divisies en 3500 mensen in dienst. Bij zo’n grote onderneming komt het arbeidsrecht dagelijks om de hoek kijken. Manager P&O Bert Buzeman maakt sinds 20 jaren steevast gebruik van de diensten van Yspeert advocaten.

Bert Buzeman, Manager HR Koninklijke Wagenborg

Wagenborg

Branches: HRM

Yspeert advocaten heeft ons bijgestaan in een dossier waar woonbegeleiding niet geaccepteerd werd. Vanwege de inhoudelijke voorbereiding, goede kennis van zaken en prettige onderlinge afstemming, gingen wij de rechtszaak in met vertrouwen. Een aparte vermelding verdient nog de begrijpelijke toon die gehanteerd werd voor onszelf en met name voor onze cliënten, zonder juridisch jargon.

WerkPro biedt in Noord Nederland werk en begeleiding aan mensen die langdurig buiten spel staan op de arbeidsmarkt. Alle begeleiding is gericht op het aanpakken van belemmeringen om stappen te kunnen zetten richting zelfstandig leven, wonen en werken.

Ingrid Bousema, Manager WerkPro

Werkpro

Branches: Woningcorporaties

Woonborg benadert Yspeert voor diverse zaken zoals o.a. overlast zaken, ontbinding huurcontracten bij overlast, onrechtmatige bewoning, het herijken van de algemene huurvoorwaarden.

Daarbij roepen wij ook de hulp van Yspeert in bij advies bij het niet nakomen van verplichtingen van de huurder in het algemeen.

Vanuit Woonborg hebben wij voor de meeste zaken ervaring met de specialist huur- en arbeidsrecht. Als wij de werkwijze zouden moeten omschrijven van Yspeert in het algemeen, dan is deze positief. De aanpak is adequaat doeltreffend en succesvol.

Yspeert zou ik zeker aanraden in het netwerk omdat zij toegankelijk, laagdrempelig en meedenkend werken.

Peter Kuiper, woonconsulent Woonborg

Woonborg