introductie

Het kopen van een appartement(srecht) is in een aantal opzichten niet te vergelijken met de aankoop van een woning. Bij het kopen van een appartementsrecht wordt men mede-eigenaar van het gehele complex en krijgt men het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald privégedeelte. Bij de verkrijging van een appartementsrecht wordt en blijft men automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Binnen een VvE gelden tal van regels die volgen uit de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.

Als bestuurder, beheerder, of lid van een VvE wordt u regelmatig geconfronteerd met discussies, conflicten en soms zelfs rechtszaken aangaande uw VvE of de VvE waarover u het beheer voert. Tegenwoordig bestaat zelfs de mogelijkheid om een vakantiepark te splitsen in appartementsrechten. Daar kan veel bij komen kijken. Ook woningcorporaties krijgen vaker te maken met `VvE problematiek`, bijvoorbeeld in het kader van gemengde complexen.

Tal van vragen komen dan op u af, waarop wij het antwoord weten. Een overzicht van een aantal vragen die ons zijn voorgelegd:

 • Wie betaalt waarvoor binnen een VvE?
 • Hoe kan overlast het beste worden aangepakt?
 • Op welke wijze dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven?
 • Wat te doen als een eigenaar zijn voorschot- of andere bijdrage niet voldoet?
 • Hoe kan de akte van splitsing worden gewijzigd en wat komt daar allemaal bij kijken?
 • Welke rechten en verplichtingen hebben huurders ten aanzien van de VvE?
 • Voor welke zaken is de VvE verantwoordelijk?
 • Ik ben het niet eens met een genomen besluit door de vergadering van eigenaars, wat kan ik hiertegen doen?
 • De VvE wil mij geen toestemming geven voor een verbouwing. Zijn er mogelijkheden om deze verbouwing toch te realiseren?
 • Wat dienen wij op te nemen in het huishoudelijk reglement?
 • Bij oplevering vertoont ons appartementencomplex gebreken. Kan de VvE actie ondernemen richting de aannemer, of moeten de eigenaren dat zelf doen?
 • Op welke wijze dient de ondersplitsing haar stem uit te brengen in de hoofdsplitsing?
 • Ons vakantiepark is gesplitst in appartementsrechten. Wat houdt dit precies in?
 • In het winkelgedeelte onder ons appartementencomplex vestigt zich een kinderdagverblijf. Kan dat zomaar?
 • Een van de eigenaren verhuurt zijn woning aan studenten. Is dat toegestaan?
 • Moet onze VvE een reservefonds aanhouden en hoe hoog dient dat te zijn?