Update | Het UBO-register komt eraan (nu echt)

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet UBO-register aangenomen. Daarmee is de invoering van het UBO-register weer een stap dichterbij. Het plan was dat de wet per 1 juli 2020 in werking zou treden. Dan zou het UBO-register dus operationeel moeten zijn. De verwachting is dat 1 juli 2020 niet gehaald zal worden. Maar dat het UBO-register er deze zomer definitief komt, lijkt wel zeker.

Over wat nu precies een UBO is en over de gevolgen die het UBO-register voor u als ondernemer heeft, leest u in de eerder verschenen blogs:

Heeft u naar aaleiding van dit bericht vragen? Dan kunt u contact opnemen met Harm Jan Tulp.

Uw eerste aanspreekpunt:

Harm Jan Tulp

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, problemen met rentederivaten of opzegging van het krediet.

Harm Jan is bestuurslid van de Vereniging voor Financieel Recht, lid van de Raden van Toezicht van Revalidatie Friesland en Schouwburg De Lawei en is lid van VNO-NCW. Harm Jan is co-auteur van de SDU-uitgave Commentaar Financieel Recht.

Daarnaast wordt Harm Jan Tulp regelmatig gevraagd voor het televisieprogramma Kassa, als het gaat om actualiteiten op het gebied van financieel recht.

0512 33 41 28 +31 (0) 6 223 748 30 h.tulp@yspeert.nl