Update: De gevolgen van corona op de huur van bedrijfsruimte | Conclusies uit de rechtspraak tot nu toe

Ook de kort geding rechters in Amsterdam en Den Haag hebben inmiddels uitspraak gedaan in zaken waar de huur niet betaald kan worden. Heeft de huurder recht op huurprijsvermindering? De conclusie uit de jurisprudentie tot nu toe:

  • Overheidsmaatregelen die het gebruik van de zaak verhinderen leveren een gebrek op;
  • In geval van een gebrek kan de huurder volgens de wet aanspraak maken op huurprijsvermindering;
  • Dit recht op huurprijsvermindering kan contractueel uitgesloten worden (zoals bijvoorbeeld in recente ROZ voorwaarden het geval is);
  • Die contractuele uitsluiting kan opzij gezet worden wegens redelijkheid en billijkheid (6:248 BW) en/of onvoorziene omstandigheden (6:258 BW);
  • Dit moet de huurder dan zeer goed onderbouwen (in de zaak in Amsterdam is dat gelukt, in de zaak in Den Haag niet).
  • Een beroep van de huurder op overmacht is tot nu toe niet gehonoreerd.

We houden de ontwikkelingen in de rechtspraak in de gaten en houden u op de hoogte.

Zie ook onze eerdere blogs:

Mocht u vragen hebben of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Frouke Douma en Arianne Klok.

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl