tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk per 1 juli 2016

Met ingang van 1 juli 2016 is nieuwe wetgeving ten aanzien van tijdelijke verhuur van woonruimte in werking getreden. Naast de nieuwe wetgeving ten behoeve van tijdelijke verhuur, zal per 1 januari 2017 nieuw huurprijzenrecht van kracht worden. De Wet doorstroming huurmarkt 2015 beoogt de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen en de prijs-kwaliteitsverhouding verbeteren. Deze wetgeving wil daarmee een belangrijke impuls geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt en het bestrijden van scheef-wonen. De wetgever heeft met deze regelgeving een meer overzichtelijk stelsel van mogelijkheden van tijdelijke verhuur willen creëren.

In dit artikel informeren wij u over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur van woonruimte op basis van de Wet doorstroming huurmarkt 2015.

Lees hier het gehele artikel van Arianne Klok.