sluiten, terug naar team pagina
mr. R.O.P. (Rutger) Kooijman

Jurist

'Een goede strategie vooraf, is het halve werk'

Partijen zijn zich vaak niet bewust van het stappenplan dat achter het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, schuil gaat. Bijvoorbeeld het ontwikkelen of veranderen van de fysieke leefomgeving gaat volgens een bepaald stappenplan dat met een juiste strategie moet worden doorlopen. Van belang is dat alle betrokken belangen met bijvoorbeeld onderzoeken voldoende in beeld zijn gebracht. Aan mij de taak om met mijn kennis en kunde op een juiste manier de belangen van mijn cliënt bij een bepaalde ontwikkeling te behartigen. Als jurist heb ik de afgelopen jaren aan verschillende zijden van de tafel gestaan: voor de ontwikkelaar, voor de overheid, voor de burger en voor de ondernemer. Wie de cliënt ook is, ik help graag om een complex juridisch vraagstuk te vertalen naar een eerlijk en gedegen advies en een concreet plan van aanpak.

Naast deze juridische invalshoek heb ik met mijn bestuurskundige achtergrond ook kennis van het functioneren van de overheid ten aanzien van beleid, bestuur en organisatie. Mijn kennis van het overheidsbesluitvormingsrecht, beleidswetenschappen, rechtssociologie en economie is in onze overheidspraktijk van meerwaarde. Het algemeen belang is meer dan alleen de ‘juridische werkelijkheid’. Bij een (juridisch) advies heb ik om die reden ook altijd aandacht voor de bevoegdheden, de taken, de politieke doelstelling en de toepasselijke regels. In het bestuurs- en omgevingsrecht is het de uitdaging om de wensen van de betrokken partijen mogelijk te maken met oog voor het algemeen belang.

Rutger studeerde Recht & Bestuur aan de Rijksuniversiteit van Groningen en specialiseerde zich daar in het omgevingsrecht. Voorheen was Rutger verschillende jaren werkzaam bij een groot stedenbouwkundig bureau in Noord-Nederland en was daar als jurist betrokken bij diverse grootschalige projectontwikkelingen.

Publicaties van Rutger

Publicaties van Rutger Kooijman