Stemmen binnen VvE kan ook digitaal

Digitaal stemmen is geregeld in het nieuwe Modelreglement 2017. Veel VvE’s gebruiken echter een ouder modelreglement, waarin digitaal stemmen juist niet is geregeld. Is digitaal stemmen voor deze VvE’s dan mogelijk? In een uitspraak van augustus 2017 heeft de rechter zich hierover uitgelaten. Wat blijkt: digitaal stemmen binnen alle VvE’s is mogelijk, maar dit moet aan een aantal eisen voldoen.

Vereisten digitaal stemmen

De rechter heeft in de uitspraak bevestigd dat digitaal stemmen bij een VvE mogelijk is. Het stemmen moet echter wel ‘met waarborgen omkleed’ zijn. Er moeten enkele maatregelen genomen worden voordat digitaal stemmen aan de eisen voldoet.

Uit de rechtspraak en het Modelreglement 2017 komen de volgende eisen naar voren:

  • de stemgerechtigde moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen;
  • digitaal uitgebrachte stemmen moeten per mail bevestigd worden;
  • de stemgerechtigde moet via het elektronisch stemmiddel te identificeren zijn;
  • de stemgerechtigde moet deel kunnen nemen aan de beraadslagingen van de vergadering;
  • er mag niet eerder dan 30 dagen voor de vergadering digitaal gestemd worden.

De VvE kan meer eisen toevoegen waar zij dat nodig acht.

Digitaal stemmen ‘onbeperkt mogelijk’

Ook VvE’s die een modelreglement van vóór 2017 hanteren, kunnen digitaal stemmen volgens de rechter. De VvE heeft in de procedure aangevoerd dat uit de parlementaire geschiedenis afgeleid moet worden dat digitaal stemmen “onbeperkt mogelijk” is. De rechter gaat hierin mee, mits het stemmen aan de bovenstaande eisen voldoet. Het maakt niet uit of digitaal stemmen al dan niet is geregeld in het splitsingsreglement.

Het is verstandig om het digitaal stemmen te regelen in het huishoudelijk reglement. Zo voorkomt u dat er later onduidelijkheid ontstaat.

Er zijn verschillende systemen op de markt die  het digitaal stemmen binnen VvE’s faciliteren.

Lees ook onze blog over het Modelreglement 2017. Daarin vindt u de vijf grootste veranderingen in het Modelreglement 2017 en de gevolgen voor u.

Heeft u vragen over stemmen binnen uw VvE? Neem dan contact op met Arianne Klok.

 

 

 

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl