problemen met STEP subsidie?

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders/corporaties van huurwoningen in de gereguleerde huursector. Met de STEP hoopt de overheid verhuurders/corporaties te stimuleren om de energieprestatie van de woningen in hun bestand te verbeteren. Alles draait daarbij om de zogenaamde energie-index, het cijfer dat – kort gezegd – het energieverbruik aangeeft. Een aanvraag om subsidie moet voldoen aan een fors aantal voorschriften en wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Dat er bij dergelijke aanvragen maar ook bij de afdoening ervan het nodige misgaat, is inmiddels een feit.

Yspeert ondersteunt verhuurders bij het doen van een juridisch juiste aanvraag. Maar ook in conflicten met de RVO over geweigerde subsidies kan yspeert u juridische bijstand verlenen. Veel van de juridische procedures spitsten zich toe op de vraag of de STEP wel correct is of wordt toegepast door de RVO. Het belang van een goede aanvraag en een juiste toepassing van de regelgeving klemt temeer omdat het uitgangspunt van de STEP is dat aanvragen om subsidie slechts éénmaal kunnen worden gedaan.

Een aanvraag om subsidie kan nog worden ingediend tot en met 31 december 2017.

Uw eerste aanspreekpunt:

Paul Kostwinder

Paul Kostwinder is gespecialiseerd in fiscaal- en ondernemingsrecht. Paul adviseert over bedrijfsovernames en samenwerkingen tussen ondernemingen, geschillen tussen aandeelhouders onderling, maar ook over de interne verhoudingen en verhoudingen met toezichthouders (governance en compliance). Ook procedeert Paul in geschillen met de Belastingdienst. Door zijn fiscale achtergrond is Paul zeer goed in staat de financiële en bedrijfskundige gevolgen van juridische keuzes te overzien en cliënten daarover te adviseren.

050 207 16 07 +31 (0) 6 113 685 70 p.kostwinder@yspeert.nl