De partneralimentatie gaat (eindelijk) veranderen

In mijn blog ‘partneralimentatie. Hoe zit het ook alweer?’ schreef ik al kort over het wetsvoorstel dat als doel heeft om de duur van de partneralimentatie te verkorten. Ondertussen is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en zullen de wijzigingen naar verwachting doorgevoerd worden per 1 januari 2020.

De nieuwe hoofdregel

Kort samengevat komt de nieuwe wet erop neer dat de standaardtermijn van 12 jaar wordt verkort naar een periode die gelijk staat aan de helft van de duur van het huwelijk, tot maximaal 5 jaar. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat beide ex-partners sneller verder gaan met hun leven na de scheiding zonder nog aan elkaar verbonden te zijn door partneralimentatie.

Uitzonderingen

De nieuwe wetgeving voorziet in een aantal uitzonderingen op de verkorte duur van de partneralimentatie.

De eerste uitzondering heeft betrekking op lange huwelijken. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én degene die de alimentatie ontvangt maximaal 10 jaar jonger is dan de op dat moment geldende AOW gerechtelijke leeftijd, dan moet er partneralimentatie betaald worden tot het moment dat de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt.

Ook als er jonge kinderen in het spel zijn, wordt er een uitzondering gemaakt op de verkorte duur van de partneralimentatie. In dat geval moet er partneralimentatie betaald worden totdat het jongste kind 12 jaar is.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet zal alleen betrekking hebben op gevallen waarin op of na de inwerkingtreding een overeenkomst over de partneralimentatie wordt gesloten of een procedure over de partneralimentatie wordt gestart. Lopende verplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet.

De nieuwe wet voorziet wel in een overgangstermijn. Ex-partners die vóór of op 1 januari 1970 zijn geboren krijgen niet maximaal 5 jaar partneralimentatie, maar maximaal 10 jaar. De reden hiervoor is dat deze personen op 1 januari 2020 vijftig jaar of ouder zijn en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de nieuwe wet. Deze overgangstermijn duurt zeven jaar.

Wilt u weten wat de nieuwe wet betekent voor uw situatie of wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact op met Kristien Croezen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen.  Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien is met name actief op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs.

050 207 16 08 +31 (0) 6 546 340 49 k.croezen@yspeert.nl