klanten over yspeert advocaten


NNZ, the packaging network

Len Boot, ceo NNZ

NNZ-logo

‘Veel mensen kennen ons als de Noord-Nederlandse Zakkenhandel. Wij zijn een kleine Groningse multinational met achttien bedrijven in dertien landen.

We leveren alle mogelijke verpakkingen voor aardappelen, groente en fruit.’
‘Met Yspeert werken we al twintig jaar. Ze zijn makkelijk benaderbaar en snel. We houden van korte lijnen. Ik herinner me dat ze een van de eersten waren met ict-recht in portefeuille.’

‘Voor ons doen ze bij personeelszaken bij voorbeeld de arbeidscontracten, ontslagrecht en procedures rond werkvergunningen. Bij bedrijfsovernames stelt Yspeert de concept-contracten op. Vooraf waarschuwen ze je waarmee je rekening moet houden. Als we panden aankopen, checken zij de bestemmingsplannen. Ze werken voornamelijk voor onze holding in Nederland. Maar soms verzorgen ze ook de juridische vertaling van internationale contracten.’

Tussenstreep

Jansen & Heuning

Jur Lommerts, eigenaar Jansen & Heuning Bulk Handling Systems 

Jansen&Heuning    Machinefabriek Jansen & Heuning Bulk Handling Systems in Groningen levert transportsystemen voor bulkproducten. ‘Wij bouwen projecten, vanaf de engineering en fabricage tot montage’, zegt directeur en eigenaar Jur Lommerts. Wanneer voldoet zo’n project precies aan de eisen? Dat is de conflictgevoelige vraag in deze branche.

‘Als een klant gemeen wil, kan hij vrij simpel lang dwars blijven liggen. Samen met Yspeert zoeken we uit hoe we staan en wordt eerst goed uitgezocht of we kunnen schikken om er snel uit te komen.’

‘De advocaten van Yspeert rusten niet voordat ze precies begrijpen waar een kwestie om draait. In langlopende conflicten zakt het bij mij wat weg, maar zij nemen even het dossier door en weten alles weer. Samen vormen we dan een sterk team. Wij versterken, stimuleren en vertrouwen elkaar.’

Tussenstreep

Koninklijke Wagenborg

Bert Buzeman, manager P&O bij Koninklijke Wagenborg

Wagenborg klant yspeert    Koninklijke Wagenborg is een internationaal transportbedrijf met zes divisies en 3500 mensen in dienst. Bij zo’n grote onderneming komt het arbeidsrecht dagelijks om de hoek kijken. Manager P&O Bert Buzeman maakt sinds vijf jaar steevast gebruik van de diensten van Yspeert advocaten.

‘Ik vaar blind op hen’, zegt hij met een knipoog naar de grote scheepvaarttak van Wagenborg. ‘Yspeert is laagdrempelig en de advocaten reageren snel en adequaat als je ze belt. Ze nemen je alle werk uit handen. Het zijn aanpakkers die maar een half woord nodig hebben, maar je voelt je niet overruled.’

‘In onze business gaan wij altijd voor de beste oplossing voor iedere transportvraag. Deze houding zien wij ook terug bij Yspeert. Als het gaat om het oplossen van een arbeidsconflict vertrouwen wij volledig op hun kennis en kunde. Zij bedenken de oplossing en voeren hem zorgvuldig uit.’

Tussenstreep

SealteQ

Martin van der Leest, SealteQ bv

Sealteq group over yspeert advocaten    SealteQ BV is gespecialiseerd in onderhoud aan bruggen, sluizen, aquaducten en andere civieltechnische en infrastructurele werken. Vanuit vier vestigingen in het land werken zo’n honderdzestig mensen. ‘Wij zitten in een sector van high risk, high pay’, zegt directeur-eigenaar Martin van der Leest.

‘Conflicten zijn hier niet te voorkomen. Je werkt met octrooien, interne en externe klanten, leveranciers, personeel en stakeholders. Daarnaast hebben we te maken met deelnemingen in andere bedrijven en overnames. Na elke deal moet je zorgen dat je de zaak goed op papier hebt staan.’

‘Advocaten moeten mij verrassen met hun inzichten. Het prettige aan Yspeert is, dat zij – naast een vaste contactpersoon – alle specialisten in huis hebben. Het zijn volhouders. Ondernemers worden vaak proceduremoe en ik hoor hen zeggen dat ze bij hun advocaat telkens alles weer moeten oprakelen. Bij Yspeert houden ze de dossiers goed bij en maken ze dossiers van a tot z af. Ze zijn extern, maar ze gedragen zich alsof ze intern zijn.’