mr. L.A.M. (Rens) Barendregt

Adviseur

‘Ik krijg veel energie van mijn contacten met ondernemers’

Ondernemers zien kansen soms over het hoofd. Ik zeg dan: Heb je daar of daar wel eens aan gedacht? Ga bij conflicten niet zonder meer procederen. Daarvoor is het wereldje te klein, je komt elkaar steeds weer tegen. Mijn rol is dan te zien waar de pijnpunten liggen en die een beetje gelijkelijk te verdelen. Een sfeer creëren waarin je sturend bent naar een oplossing. Als advocaat ben je natuurlijk nooit onpartijdig. Maar als je de rol van advocaat in het ondernemingsrecht beperkt tot een juridische vertolking van het standpunt van je cliënt, schiet je in mijn ogen ernstig tekort.

Rens Barendregt (advocaat van 1979 – 2019) is 37 jaar als advocaat aan het kantoor verbonden geweest. Per 1 januari 2020 is Rens als adviseur verbonden aan Yspeert advocaten. Hij volgde de specialisatieopleiding ondernemersrecht aan de Grotius Academie. In het verleden was Barendregt actief als bestuurslid o.a. van de Commercieele Club, als adviseur van de vakgroep Small Business and Entrepreneurship van de RUG, en van de Bedrijvenvereniging ZO. Thans is Barendregt lid van het bestuur van Het Fonds Ondernemend Groningen alsook van het theater de PeerGroup. Daarnaast is Barendregt actief als toezichthouder | commissaris bij instellingen en bedrijven.