Loondoorbetaling tijdens Corona-crisis?

Praktisch alle werkgevers hebben in de huidige Corona-crisis te maken met werkvermindering. Er is veel informatie beschikbaar over de “regeling werktijdverkorting”. Kort gezegd komt deze regeling erop neer dat werkgevers (na verkregen vergunning van het ministerie) deels worden gecompenseerd omdat het UWV over de niet gewerkte uren (achteraf) aan werkgever de WW-uitkering van de betreffende werknemers betaalt. Uitgangspunt daarbij is, zo valt ook te lezen op de website van de overheid, dat werkgevers het loon volledig doorbetalen en dat werknemers van deze situatie financieel dus niet veel zullen merken. Zeer opmerkelijk is dat de “regeling onwerkbaar weer” die per 1 januari jl. in werking is getreden, in veel berichtgeving onvermeld blijft. In deze regeling is bepaald dat werkgevers aan wie een vergunning werktijdverkorting is verleend geen loondoorbetalingsplicht hebben (voor de uren waarop de vergunning ziet). Dit laatste heeft voor werknemers nadelige (financiële) consequenties. Immers krijgt een werknemer in deze situatie de eerste 2 maanden slechts 75% (WW-uitkering) over de niet gewerkte uren (in plaats van 100%).

Als werkgever wil je goed geïnformeerd worden zodat je op basis van juiste (maar vooral volledige) informatie beslissingen kunt nemen. Vandaar dit bericht. Indien u vragen heeft die te maken heeft met de huidige Corona-crisis dan helpen wij u graag.

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

 

050 207 16 02 +31 (0) 6 281 231 33 t.nicolai@yspeert.nl