kifid-uitspraak renteswap interessant voor ondernemers

De uitspraak van de Commissie van Beroep in verband met een onjuist advies bij een complexe renteswap is volgens Harm-Jan Tulp (advocaat bij yspeert advocaten), die al eerder procedeerde in dit soort complexe zaken, interessant voor ondernemers.

Harm Jan Tulp

“Uiteraard moet je altijd kijken naar de feiten en omstandigheden van de specifieke zaak, maar deze uitspraak van de Commissie van Beroep is zeker interessant. De Commissie zegt namelijk expliciet dat de voorlichtingsplicht van de bank niet alleen op productniveau moet plaatsvinden, maar juist in combinatie met de lening die er bij gesloten is. De bank had als deskundige partij moeten uitleggen welke risico’s en eigenschappen aan de combinatie van beide producten kleefden. Dat heeft de bank nagelaten”, aldus Tulp.

verongelijkt

Volgens Tulp is het voor mensen niet duidelijk dat de rente-opslag en een eventuele verhoging daarvan niet onder het rentederivaat vallen. “Als mensen aangeven dat ze het niet eens zijn met de verhoging, reageren de banken meestal wat verongelijkt door te zeggen: los dan de lening af. Als aflossing überhaupt feitelijk mogelijk is, dan wordt de renteswap speculatief en als je dat je doel is, moet dat specifiek vastgelegd worden. Vaak betekent een negatieve waarde in de renteswap in de praktijk echter dat de aflosbevoegdheid een wassen neus is. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland in 2011 al eens geoordeeld. Je kunt de lening en de renteswap niet los van elkaar zien. Je moet ze in onderlinge samenhang beschouwen.”

 

Uw eerste aanspreekpunt:

Harm Jan Tulp

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, problemen met rentederivaten of opzegging van het krediet.

Harm Jan is bestuurslid van de Vereniging voor Financieel Recht, lid van de Raden van Toezicht van Revalidatie Friesland en Schouwburg De Lawei en is lid van VNO-NCW. Harm Jan is co-auteur van de SDU-uitgave Commentaar Financieel Recht.

Daarnaast wordt Harm Jan Tulp regelmatig gevraagd voor het televisieprogramma Kassa, als het gaat om actualiteiten op het gebied van financieel recht.

0512 33 41 28 +31 (0) 6 223 748 30 h.tulp@yspeert.nl