jansen & heuning bulk handling systems

Jur Lommerts, eigenaar jansen & heuning bulk handling systems bv

Machinefabriek Jansen & Heuning Bulk Handling Systems in Groningen levert transportsystemen voor bulkproducten. ‘Wij bouwen projecten, van engineering, fabricage tot montage’, zegt directeur en eigenaar Jur Lommerts. Wanneer voldoet zo’n project precies aan de eisen? Dat is de conflictgevoelige vraag in deze branche.

‘Als een klant gemeen wil, kan hij vrij simpel lang dwars blijven liggen. Samen met yspeert pakken we zo’n klant aan. Eerst wordt goed uitgezocht of je kunt schikken. Want procedures zijn vaak tijdrovend. Als je naar de Raad van Arbitrage stapt, volgt vaak een tegenvordering.’

‘De advocaten van yspeert rusten niet voordat ze precies begrijpen waar een kwestie om draait. In lange procedures zakt het bij mij vaak weg, maar zij nemen even het dossier door en weten alles weer. Samen vormen we dan een sterk team. Wij versterken, stimuleren en vertrouwen elkaar.’