internationaal bankbeslag

Op grond van een in juni 2014 gepubliceerde EU-verordening wordt het met ingang van 18 januari 2017 mogelijk om in grensoverschrijdende zaken met een verlof van de Nederlandse rechter beslag te leggen op de bankrekening van een schuldenaar onder een bank die gevestigd is in een andere EU-lidstaat (en vice versa).

Het bankbeslag kan zowel conservatoir beslag (voordat er een veroordelend vonnis is), als executoriaal beslag zijn (als er al een vonnis is). Op grond van deze EU-verordening worden de mogelijkheden om tot grensoverschrijdende inning van vorderingen dus aanzienlijk verruimd.

Uw eerste aanspreekpunt:

Ronald Klarus

Ronald richt zich hoofdzakelijk op ondernemingsrecht, contractenrecht en faillissementsrecht. Hij ondersteunt bedrijven bij overnames, herstructureringen en diverse contractvormen. Daarnaast wordt Ronald door de rechtbank Noord-Nederland benoemd tot curator in faillissementen in de regio Zuidoost Drenthe. Ronald is door zijn ervaringen als advocaat en curator een toegevoegde waarde voor ondernemers bij het nemen van strategische beslissingen.

Ronald heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl), bestuurslid van de Stichting Marketing Regio Emmen en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers.

0591 74 50 62 +31 (0) 6 543 667 23 r.klarus@yspeert.nl