hennepkwekerij in een gehuurde woning

 

In mijn praktijk, waarin ik veel werk voor woningcorporaties, heb ik geregeld te maken met zogenaamde ‘hennep-zaken’. Het komt nog al eens voor dat een grote of kleine hennepkwekerij wordt opgerold in een verhuurde woning. Veel woningcorporaties zien dit gegeven als een serieus probleem en treden hard op tegen dergelijke praktijken. Maar wanneer is nu sprake van een hennepplantage en op welke gronden kan een huurovereenkomst (in rechte) worden beëindigd en de woning worden ontruimd?

In een door het Openbaar Ministerie gehanteerde maatstaf wordt uitgegaan van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt indien er meer dan vijf planten worden aangetroffen in een woning. Wanneer daarvan sprake is, is allereerst sprake van strijd met het hetgeen van een goed huurder mag worden verwacht. Omdat men bij het houden van meer dan vijf hennepplanten van beroeps-of bedrijfsmatige teelt spreekt, levert dat tevens strijd op met de woonbestemming die op het gehuurde rust. Beide gronden zijn gegronde redenen om in een gerechtelijke procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te vorderen.

Daarnaast hebben veel woningcorporaties beleid gemaakt waar het het optreden tegen hennepkwekerijen betreft. Veel corporaties hebben daartoe ook convenanten gesloten met de gemeente, politie en andere corporaties. Vaak wordt daarin een ‘zero tolerence’ beleid gehanteerd. Daarnaast wordt in de meeste huurovereenkomsten (of daarbij behorende algemene voorwaarden) tegenwoordig een regeling opgenomen waarin het hebben van een hennepkwekerij (of andersoortig houden dan wel verhandelen van drugs) uitdrukkelijk wordt verboden. Het overtreden van deze bepaling levert ook een grond tot beëindiging en ontruiming op.

Ook wanneer een dergelijk beleid niet bekend is bij een huurder, zou een huurder zich zonder meer dienen te realiseren dat het houden van een hennepkwekerij in een gehuurde woning niet acceptabel is voor de verhuurder. Immers, het hebben van een hennepplantage is in velerlei opzichten schadelijk voor een verhuurder. Niet alleen omdat de mogelijkheid van brandgevaar bestaat, maar ook kan de verhuurder hierdoor bijvoorbeeld imagoschade lijden en problemen krijgen met zijn verzekeringsmaatschappij. Ook kan een hennepkwekerij voor omwonenden tot overlast leiden. In sommige gevallen heeft een hennepkwekerij namelijk de aanloop van personen die je liever niet in je straat ziet en bestaat ook voor de omwonenden het risico op brandgevaar. Voor een verhuurder bestaan er derhalve vele gronden waarop in een procedure, in de meeste gevallen met succes, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd kan worden.

Alsof het hebben van een hennepplantage in je verhuurde woning nog niet erg genoeg is, kan een verhuurder bij het bestaan van een hennepplantage in sommige gevallen door de energieleverancier worden aangesproken voor de illegale aftap van elektriciteit. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het niet uitmaakt wie de elektriciteit illegaal heeft onttrokken, maar wie de contractant is van de netbeheerder. Met andere woorden: indien de verhuurder de contractant is (gebleven) van de netbeheerder – en bijvoorbeeld de energiekosten doorberekent aan de huurder – kan de verhuurder worden aangesproken voor het aftappen van elektriciteit. Dat het de huurder is die de manipulatieve handelingen verricht en daarmee de schade veroorzaakt, doet aan de aansprakelijkheid van de verhuurder niet af: een verhuurder heeft namelijk de zorgplicht om er op toe te zien dat de huurder niet illegaal stroom aftrapt. In een eerder geschreven artikel geef ik  een aantal tips om een forse claim van de netbeheerder te voorkomen: http://www.yspeert.nl/nieuws_verhuurder-aangesproken-door-netbeheerder/

 

 

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl