Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een overkoepelende term voor alle juridische aspecten die zien op onroerend goed. De vastgoedspecialisten van Yspeert Advocaten hebben ruime ervaring en kennis op allerlei vastgoedgerelateerde gebieden, zoals vastgoedtransacties, bouw, huur, beheer en ontwikkeling.

Op het gebied van vastgoed adviseert Yspeert jarenlang vastgoedbeleggers, (ver)huurders, beheerders, VvE’s, ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, overheden en zorginstellingen.

Expertise

Yspeert heeft gedegen kennis en ervaring bij de aan- en verkoop van onroerend goed(portefeuilles), zoals percelen, woningen, horeca- en kantoorruimte en bedrijfslocaties. Bij een vastgoedtransactie spelen verschillende juridische vragen en risico’s waarbij een goed advies cruciaal is. Bij wezenlijke vragen over erfpachtconstructies en andere zakelijke rechten kan Yspeert u van advies voorzien. Ditzelfde geldt voor financiële vraagstukken en vragen over het vestigen en uitwinnen van zekerheden. Bij vastgoedtransacties spelen bestuursrechtelijke kwesties in toenemende mate een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Soms blijkt er een publiekrechtelijke beperking op het perceel te rusten, wat grote gevolgen kan hebben voor een koper. De vastgoedspecialisten werken om die reden nauw samen met de bestuursrechtspecialisten van Yspeert.

Yspeert heeft speciale expertise in het appartementsrecht en staat vele VVE’s bij:

De vastgoedspecialisten van Yspeert adviseren onder meer over:

 • aan- en verkoop van vastgoed;
 • projectontwikkeling;
 • vastgoedbeheer;
 • financiering;
 • koopovereenkomsten, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, turnkey-overeenkomsten;
 • vestigen en uitwinnen van zekerheden (hypotheekrecht);
 • bouwkundige garanties;
 • bouwcontracten;
 • (onder)huurovereenkomsten;
 • ontruimingen en ontruimingsbescherming;
 • erfdienstbaarheden;
 • erfpacht;
 • recht van opstal;
 • mandeligheid;
 • vruchtgebruik;
 • appartementsrechten (akte van splitsing en huishoudelijk reglement);
 • ruimtelijke ordening;
 • vergunningaanvragen;
 • bezwaar en beroep tegen vergunningverlening.
Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Wouter Leerink
Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.