Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht

Bij fusies en bedrijfsovernames zijn de (financiële) belangen groot. Onze ervaren ondernemingsrecht advocaten schakelen snel en zijn thuis in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Zij kunnen een fusie, verkoop of overname voor u in goede banen leiden. Als ervaren “dealmakers” realiseren zij zich dat de doelstellingen van partijen gelijk zijn, hoewel de belangen anders kunnen liggen.
 

Wij kunnen u bijstaan bij:

  • bepalen van de juiste transactievorm;
  • risico-inventarisering en due diligence;
  • adviseren over de samenwerking tussen de stakeholders;
  • opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie met eventuele garanties.

Ook op het terrein van het vennootschapsrecht staan wij u graag bij:

  • vraagstukken over het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • oprichten en structureren van vennootschappen;
  • Geschillen tussen aandeelhouders;
  • besluitvormingstrajecten binnen de vennootschap;
  • corporate governance.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Wij hebben vergaande expertise en ervaring op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid. De ondernemingsrecht advocaten worden regelmatig benoemd als curator in faillissementen en weten om die reden ook waar de valkuilen liggen. Wanneer u als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de gevolgen groot zijn. U kunt zelfs aansprakelijk wordt gehouden voor alle schulden van de failliete rechtspersoon waarvan u bestuurder bent of bent geweest. Wij adviseren bestuurders over de beperking van risico’s op dit terrein. Wanneer u als bestuurder of commissaris wordt aangesproken door een curator, schuldeiser(s) of andere belanghebbenden, dan staan wij u als advocaat bij in dat proces.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Sander Vos
Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.