Advocaat mededingingsrecht

Bij de beoordeling of de uitwerking van commerciële contracten, samenwerkingsverbanden, of andere (markt) gedragingen, mag de toetsing aan het mededingingsrecht door geen enkele organisatie worden overgeslagen. Een advocaat mededingingsrecht kan u adviseren en bijstaan.

Op grond van het mededingingsrecht mogen bedrijven geen onderlinge afspraken maken om concurrentie tegen te gaan. Dit is slecht voor de economische groei en ongunstig voor de consument. Naast het feit dat afspraken, die de mededinging (kunnen) beperken, verboden zijn, is het voor bedrijven met een machtspositie op de markt verboden om deze machtspositie te misbruiken.

Het mededingingsrecht speelt een belangrijke rol in steeds meer branches. Veel ondernemingen krijgen te maken met het mededingingsrecht, bijvoorbeeld bij samenwerkingen met andere ondernemingen, franchise, distributieovereenkomsten, fusies, overnames en joint ventures.

De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie treden steeds vaker én harder op ter handhaving van de mededingingsregels. Er volgen forse boetes, schadeclaims en reputatieschade. De mededingingsautoriteiten richten zich op grote én kleine zaken. Laat u tijdig adviseren door een advocaat mededingingsrecht. 

Een advocaat mededingingsrecht kan u helpen bij:

  • opstellen en beoordelen van samenwerkingsverbanden/samenwerkingscontracten tussen concurrenten;
  • opstellen en beoordelen van distributie- en franchiseovereenkomsten;
  • begeleiden van fusies, overnames en oprichting van joint ventures en eventuele meldingen bij de Autoriteit Consument en Markt;
  • beoordelen van overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • onderzoek naar misbruik van een machtspositie;
  • implementeren van gedragscodes en compliance programma’s;
  • advies en bijstand in mededingingsrechtelijke kwesties voor de civiele rechter, zoals de toelaatbaarheid van een non-concurrentiebeding.

Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen met betrekking tot het mededingingsrecht? Neem contact op met Ruth Pruim.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Ruth Pruim
Ruth Pruim

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen. Tevens is vice-voorzitter van de Commercieele Club Groningen en is zij lid van VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervult, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen.

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen. Tevens is vice-voorzitter van de Commercieele Club Groningen en is zij lid van VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervult, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.