Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht speelt een belangrijke rol in zaken waarbij meerdere landen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat een Nederlandse ondernemer contracteert met een in het buitenland gevestigde contractspartij. Denk ook aan internationale zaken op het gebied van het familierecht zoals huwelijken, nalatenschappen en echtscheidingen.

Het internationaal privaatrecht geeft een antwoord op de volgende vragen:

  • welke rechter is bevoegd om van een geschil kennis te nemen?
  • welk recht is van toepassing?
  • worden beslissingen van (buitenlandse) rechters in een ander land erkend?
  • kan een (buitenlands) vonnis ten uitvoer worden gelegd in een ander land? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Het is in internationale zaken lang niet altijd vanzelfsprekend dat een Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. Het is ook lang niet altijd vanzelfsprekend dat Nederlands recht van toepassing is. Ondernemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de internationaal privaatrechtelijke regels, waardoor achteraf moet worden uitgezocht bij welke rechter er kan worden geprocedeerd en welk recht van toepassing is. Het komt voor dat een ondernemer moet procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter in een geschil waarop Duits recht van toepassing is. Vaak kunnen deze onaangename verrassingen vooraf eenvoudig worden voorkomen.

Indien u grensoverschrijdend contracteert of indien u te maken heeft met een vordering op een buitenlandse partij, voorzien wij u graag van specialistische kennis.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Frouke Douma
Frouke Douma

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als juriste op een accountantskantoor en als advocaat bij een advocatenkantoor in het Noorden. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als juriste op een accountantskantoor en als advocaat bij een advocatenkantoor in het Noorden. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.