Insolventierecht

 

Insolventie en herstructurering
Veel ondernemers komen in aanraking met het insolventierecht. Meestal omdat een klant, concurrent, debiteur of crediteur in financiële problemen komt of zelfs in staat van faillissement wordt verklaard. Met goede voorzorgsmaatregelen en adequaat optreden is het vaak mogelijk om de schade te beperken, of in sommige gevallen de faillissementssituatie ten goede te keren.

Als uw eigen onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, wilt u geadviseerd worden over de mogelijkheden tot herstructurering of herfinanciering van uw bedrijf om een faillissement af te wenden. Mocht onverhoopt het faillissement niet meer af te wenden zijn, dan is het goed om begeleid te worden bij de aanvraag van uw faillissement en u te laten adviseren over de haalbaarheid en wenselijkheid van een doorstart. Een andere mogelijkheid is het proberen een akkoord te bereiken met schuldeisers. Voorheen moesten alle schuldeisers hiermee op vrijwillige basis instemmen, per 1 januari 2021 kunnen schuldeisers gedwongen worden door een zogenaamd dwangakkoord. Dit is geregeld in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. En betreft een actueel thema ten tijde van de coronacrisis. De overheidsmaatregelen laten voor veel (levensvatbare) ondernemingen zijn sporen na. Een faillissement lijkt soms de enige uitweg voor deze ondernemingen te zijn, maar sinds de komst van de WHOA, is het ook mogelijk om een onderneming te herstructureren door onderhands schulden te saneren. Eveneens bestaat de mogelijkheid om lopende overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten, aan te passen door de huurprijs te verlagen. Gevolg van een herstructurering moet natuurlijk zijn dat de onderneming duurzaam kan voortbestaan. Een dreigend faillissement wordt dan afgewend. Ook ondernemingen met onvoldoende overlevingskansen kunnen baat hebben bij de WHOA.

Yspeert heeft de expertise in huis om u in deze gevallen bij te staan en u goed te adviseren. Onze (herstructurerings)specialisten richten zich op alle onderdelen van het insolventierecht. Zij staan onder meer bestuurders, bedrijven, banken, investeerders en crediteuren bij. Wij kunnen u adviseren en begeleiden op de volgende vraagstukken:

 • een (dreigend) faillissement van uw debiteur;
 • een claim van uw curator op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana;
 • versterking van uw positie door het vestigen van bijvoorbeeld pandrecht of eigendomsvoorbehoud;
 • de aanvraag van uw faillissement, of wellicht eerst een pre-pack of surseance van betaling;
 • een doorstart, in geval van uw eigen faillissement of wanneer u een bedrijf wilt kopen;
 • activa- en of passivatransacties, in uw eigen faillissement of wanneer u de kopende partij bent;
 • uitwinnen van zekerheden;
 • de mogelijkheden tot verrekening;
 • als schuldeisers betrokken in een WHOA-traject;
 • opstarten van een WHOA-traject;
 • herstructurering en herfinanciering;
 • de mogelijkheden tot het treffen van een (dwang)akkoord of advies in de situatie dat u als crediteur wordt geconfronteerd met een dwangakkoord;
 • discussies of onderhandelingen met de curator in een faillissement;
 • insolventieclausules in contracten.

Bij Yspeert advocaten werken drie specialisten die – naast hun adviserende werkzaamheden op dit rechtsgebied – door de rechtbank benoemd kunnen worden als herstructureringsdeskundige in WHOA-trajecten of als curatoren in faillissementen. Deze specialisten hebben met succes specialisatie opleidingen gevolgd, waaronder de Grotius opleiding en zijn door hun lidmaatschap van deze insolventievereniging Insolad altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van insolventie en herstructurering. Door deze kennis te combineren met de ruimschootse praktijkervaring als advocaat, curator en herstructureringsspecialist, krijgt u van ons altijd het beste advies voor uw onderneming.

Snel naar faillissementen

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Sander Vos
Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Aanspreekpunt Hillie Lunter
Hillie Lunter

Heldere kaders schetsen en duidelijk aangeven wat de klant van mij kan verwachten. Omgekeerd maak ik ook duidelijk wat ik van de klant verwacht. Dynamiek en actie, dat typeert mij. Daarbij ga ik doortastend te werk. De energie die ik uitstraal en overbreng op de klant, raakt ook mijn collega’s. Ik ben een kritische teamplayer met gevoel voor prioriteit.

Heldere kaders schetsen en duidelijk aangeven wat de klant van mij kan verwachten. Omgekeerd maak ik ook duidelijk wat ik van de klant verwacht. Dynamiek en actie, dat typeert mij. Daarbij ga ik doortastend te werk. De energie die ik uitstraal en overbreng op de klant, raakt ook mijn collega’s. Ik ben een kritische teamplayer met gevoel voor prioriteit.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.