Hippisch recht

Nederland is Paardenland

De paardensport is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat er enorme bedragen omgaan in de paardenwereld wordt bevestigd door cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, welke aantonen dat de totale paardenhandel jaarlijks goed is voor een omzet van  tussen de 1.5 en 2 miljard euro. Met de groei van de populariteit van de paardensport, neemt ook het aantal juridische conflicten toe. Op zowel nationaal als ook internationaal niveau wint hippisch recht steeds meer aan terrein. Het hippisch recht gaat daarbij dwars door tal van rechtsgebieden. De paardenwereld en -praktijk  is veelzijdig, de regelgeving ondoorzichtig en complex. Eigenaren, exploitanten, trainers, dierenartsen, organisatoren en verzekeraars komen regelmatig in aanraking met de specifieke regels van de sportpaarden- en fokkerijwereld.

Heeft u een paard gekocht en blijkt deze vervolgens kreupel, een kribbebijter, luchtzuiger of wever? Wat als u een paard heeft en u wilt het op een juiste manier verkopen? Hoe pakt u dat aan? Of wordt u als eigenaar en/of verkoper gesommeerd om een paard terug te nemen dat u onlangs heeft verkocht of aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door uw paard? Weet u niet welke vergunningen precies vereist zijn om paarden te houden, een stal te bouwen, een rijbak aan te leggen, een stapmolen te plaatsen en welke regels gelden voor de opslag van mest of bij transport?

U kunt  vertrouwen op onze juridische specialisten die niet alleen uw affiniteit met de paardensport delen en over de vereiste specialistische kennis beschikken, maar ook continue op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het hippische recht. Een verkeerde aanpak kan grote financiële gevolgen hebben.  Goede buitengerechtelijke onderhandelingen kunnen voorts vaak veel paardenleed voorkomen. Op het moment dat dit niet mogelijk blijkt kunnen wij u uiteraard bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Bij Yspeert kunt u terecht met al uw juridische hippische kwesties, waaronder:

  • opstellen en beoordelen van koop-en verkoop-, lease-, trainings-, stallingsovereenkomsten etc.;
  • geschillen met betrekking tot de koop-en verkoop van paarden;
  • problemen over keuringen van een paard;
  • stalling en vervoer;
  • aansprakelijkheid (niet alleen met betrekking tot schade aan/of door het paard maar ook rond de organisatie van evenementen of bij de inschakeling van een dierenarts, hoefsmid of paardentandarts);
  • exploitatie van hippische onderneming;
  • wedstrijdsport, sponsoring en doping.

Over de grens – Internationaal Hippisch recht  

Gelet op het succes van de Nederlandse paardenfokkerij is het niet verbazend dat Nederlandse topsportpaarden zeer gewild zijn in het buitenland. De verkoop en export van paarden naar het buitenland is dan ook over de laatste jaren enorm gestegen. Maar waar dient u als verkoper op te letten als u naar het buitenland verkoopt? Hoe gaat het transport naar het buitenland in zijn werk en wat komt hier allemaal bij kijken? Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing?

Ook voor deze (internationale) kwesties kunt u bij ons terecht. Wij hebben ruime internationale ervaring en werken nauw samen met gerenommeerde partnerkantoren in het buitenland.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Martin Ueffing
Martin Ueffing

Martin, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippische recht en ondernemingsrecht.

Martin, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippische recht en ondernemingsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.