Reorganisatie

Op een bepaald moment kan zich de situatie voordoen dat een werkgever genoodzaakt is om zijn onderneming te reorganiseren. Een slechte(re) financiële situatie is de meest voorkomende reden om te reorganiseren. Maar ook organisatorische en/of technologische veranderingen, een bedrijfsverhuizing of werkvermindering kunnen een reden zijn om te reorganiseren. In deze blog leest u meer over reorganisatie en ontslag.

Een reorganisatie is een proces dat niet van de een op de andere dag is uitgevoerd. Het vergt een zorgvuldige planning en voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van de benodigde stukken voor een eventuele procedure bij het UWV, het in kaart brengen van de te vervallen arbeidsplaatsen en een mogelijke adviesaanvraag aan het medezeggenschapsorgaan binnen uw organisatie. 

Onze arbeidsrecht advocaten nemen veel werk uit handen en begeleiden u van begin tot eind bij het reorganisatieproces.

Welke werknemers komen in aanmerking voor ontslag bij een reorganisatie?

Een werkgever bepaalt bij een reorganisatie niet zelf welke werknemers hij voordraagt voor ontslag. Hiervoor gelden strikte regels. Om tot een goede ontslagvolgorde te komen, moet onder andere het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

Op basis van het afspiegelingsbeginsel moeten de werknemers met vergelijkbare (onderling uitwisselbare) functies in verschillende leeftijdscategorieën worden ingedeeld. Per leeftijdscategorie moet de werknemer met het kortste dienstverband worden ontslagen.

Voordat werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst mogen worden ontslagen, moeten eerst overeenkomsten met de ‘flexibele schil’ (met uitzendkrachten, AOW-gerechtigden, werknemers met een 0-urencontracten en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor nog maximaal een half jaar) worden beëindigd.

Herplaatsingsplicht bij een reorganisatie

Een werknemer kan pas ontslagen worden als eerst onderzoek is gedaan naar een mogelijke herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie, eventueel met behulp van scholing. De werkgever moet kunnen aantonen dat er geen andere functies binnen de organisatie beschikbaar zijn die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de betreffende werknemer.

Een advocaat arbeidsrecht begeleidt u in het kader van een reorganisatie o.a. bij:

 • het opstellen van een reorganisatieplan en tijdlijn;
 • het verzamelen van de benodigde stukken voor een eventuele UWV-procedure;
 • de onderbouwing van de bedrijfseconomische reden(en);
 • een mogelijke adviesaanvraag aan de ondernemingsraad;
 • het in kaart brengen van de te vervallen arbeidsplaatsen;
 • het bepalen van de juiste ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel;
 • de mogelijkheid om enige sturing aan de ontslagvolgorde te geven;
 • het inlichten van de betrokken werknemers en eventueel organiseren van een personeelsbijeenkomst;
 • het onderzoeken van een mogelijke herplaatsing van werknemers;
 • het vormgeven van een ontslagregeling en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten;
 • de inhoudelijke UWV-procedure (als het niet lukt om met de betrokken werknemers een regeling te treffen).

Advies van een arbeidsrecht advocaat over een (aanstaande) reorganisatie?

Onze arbeidsrecht advocaten denken graag met u mee om de reorganisatie binnen uw onderneming in goede banen te leiden. Voor advies of vragen met betrekking tot een (aanstaande) reorganisatie kunt u contact opnemen met arbeidsrecht advocaat Tom Nicolai.

Lees ook onze blogs over dit onderwerp:

https://yspeert.nl/actueel/blogs/ontslag-vanwege-reorganisatie/

https://yspeert.nl/actueel/blogs/reorganisatie-welke-werknemer-komt-voor-ontslag-in-aanmerking/

https://yspeert.nl/actueel/blogs/bedrijfseconomische-redenen-en-de-uitvoeringsregels-van-het-uwv/

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.