Arbeidsrecht

 

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen (onder invloed van economie en politiek) diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Nog maar enkele jaren geleden is ons ontslagrecht ingrijpend gewijzigd (Wet Werk en Zekerheid). Een deel van deze wijzigingen wordt weer teruggedraaid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die geldt vanaf 1 januari 2020. De continue veranderingen in het arbeidsrecht maken het noodzakelijk dat er kundige en solide adviseurs naast u staan.

 

Werkzaamheden

 De advocaten van onze sectie arbeidsrecht ondersteunen en adviseren o.a. over de volgende onderwerpen:

 • arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (o.a. ZZP-ers);
 • arbeidsvoorwaarden (CAO’s, interne arbeidsvoorwaardenregelingen);
 • concurrentie-/relatiebedingen;
 • reorganisaties;
 • overnames;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • (loon)sancties;
 • ontslag/ontslag op staande voet;
 • medezeggenschap (Wet op de Ondernemingsraden);
 • ambtenarenrecht;
 • sociale verzekeringen (waaronder WW en WIA);
 • bestuurders van vennootschappen en hun positie.

 

Werkgevers én werknemers

Wij staan met name ondernemingen bij, waaronder ook diverse zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Met vele van hen hebben wij een jarenlange relatie. Daarbij vinden wij het van belang dat u één vast aanspreekpunt heeft die goed op de hoogte is van de bijzonderheden en de dagelijkse praktijk van uw onderneming. Dat maakt dat niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied snel kan worden geschakeld, maar dat ook door collega’s snel kan worden ingespeeld op vraagstukken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft.

Ook werknemers kunnen bij onze specialisten terecht bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden zoals een (dreigend) ontslag.

 

Onderwijs

Wij geven jaarlijks diverse lezingen/cursussen over actualiteiten in het arbeidsrecht. Dat doen we ook regelmatig bij onze cliënten op locatie.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Tom Nicolai
Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.