Advocaat staatssteunrecht


Waarom kiest u voor een advocaat staatssteunrecht?

Het staatssteunrecht is een belangrijk onderdeel van het Europees mededingingsrecht. Het is erop gericht om gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor alle ondernemingen op de interne Europese markt. Daarom gelden er veel regels bij het verlenen van steun door overheden aan ondernemingen. Op verschillende manieren kunnen overheden economische sectoren, samenwerkingsverbanden en individuele bedrijven steunen, zoals door het verstrekken van subsidies of leningen. Wanneer dit leidt tot staatssteun, is dat in beginsel niet toegestaan, tenzij voldaan wordt aan een aantal criteria. Een advocaat staatssteunrecht adviseert u. 

Bij het beoordelen welke vormen van steun wel of niet zijn toegestaan, zijn tal van regels van belang. Een advocaat staatssteunrecht helpt u hier graag bij. Naast de Europese staatssteunregels zijn overheden ook gebonden aan de Wet Markt en Overheid. Een maatregel die kwalificeert als staatssteun, mag pas ten uitvoer worden gebracht als de Europese Commissie de maatregel heeft goedgekeurd. De maatregel moet daarvoor bij de Europese Commissie worden gemeld. 

Melding is niet nodig indien een beroep kan worden gedaan op een zogenaamde groepsvrijstelling. Voor bepaalde groepen maatregelen heeft de Europese Commissie beoordeeld onder welke voorwaarden die toelaatbaar zijn. Als de steun aan die voorwaarden voldoet, kan melding achterwege blijven. Onze advocaat staatssteunrecht voorziet u graag van meer informatie.

Het handelen in strijd met het verbod op staatssteun kan grote gevolgen hebben, ook financieel, voor zowel verlener als ontvanger. Het is daarom van belang dat bij het verlenen of ontvangen van steun goed naar de regels wordt gekeken. Onze advocaten staatssteunrecht staan u graag bij.

Een advocaat staatssteunrecht ondersteunt u met:

  • het toetsen van maatregelen aan de staatssteunregels;
  • adviseren over en verrichten van kennisgevingen op grond van de (groeps)vrijstellingen;
  • adviseren over en opstellen van staatssteun-proof contracten en afspraken voor zowel overheden als (mogelijk) begunstigden;
  • voeren van procedures in staatssteunkwesties, waaronder het aanvechten van staatssteun;
  • beoordelen en begeleiden (besluitvorming van financiering) diensten van algemeen economisch belang op het gebied van staatssteun en de Wet Markt en Overheid;
  • advies en bijstand bij/tegen economische activiteiten van overheden.

Voor vragen of advies over het staatssteunrecht kunt u contact opnemen met advocaat staatssteunrecht Paul Kostwinder.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Paul Kostwinder
Paul Kostwinder

Paul Kostwinder is gespecialiseerd in fiscaal- en ondernemingsrecht. Paul adviseert over bedrijfsovernames en samenwerkingen tussen ondernemingen, geschillen tussen aandeelhouders onderling, maar ook over de interne verhoudingen en verhoudingen met toezichthouders (governance en compliance). Ook procedeert Paul in geschillen met de Belastingdienst. Door zijn fiscale achtergrond is Paul zeer goed in staat de financiële en bedrijfskundige gevolgen van juridische keuzes te overzien en cliënten daarover te adviseren.

Paul Kostwinder is gespecialiseerd in fiscaal- en ondernemingsrecht. Paul adviseert over bedrijfsovernames en samenwerkingen tussen ondernemingen, geschillen tussen aandeelhouders onderling, maar ook over de interne verhoudingen en verhoudingen met toezichthouders (governance en compliance). Ook procedeert Paul in geschillen met de Belastingdienst. Door zijn fiscale achtergrond is Paul zeer goed in staat de financiële en bedrijfskundige gevolgen van juridische keuzes te overzien en cliënten daarover te adviseren.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.