Advocaat sociaal zekerheidsrecht


Waarom kiest u voor een advocaat sociaal zekerheidsrecht?

Werkgevers en werknemers hebben meer met de sociale verzekeringen van doen dan ze misschien wel denken. Als werkgever ben je in Nederland financieel verantwoordelijk voor zieke (oud-)werknemers, ook na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Naast het risico van de loonsanctie kan de werkgever ook geconfronteerd worden met een verhoging van de gedifferentieerde premies WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en ZW (Ziektewet) bij toekenning van een uitkering aan een (oud-)werknemer. Hoe kun je dat als werkgever voorkomen óf wat kan je er tegen doen als je het niet hebt kunnen voorkomen? Een advocaat sociaal zekerheidsrecht beschikt over specialistische kennis. 

Naast deze financiële risico’s kan werkgever uit hoofde van sociaalzekerheidsrechtelijke regelingen een beroep doen op verschillende tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld bij het in dienst houden of nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Daarnaast is de WW (Werkloosheidswet) een belangrijk vangnet voor de werknemer in geval van een individueel of collectief ontslag door de werkgever. Onder welke omstandigheden kan daar een beroep op worden gedaan? Een advocaat sociaal zekerheidsrecht adviseert u. 

Een advocaat sociaal zekerheidsrecht kan u adviseren over:

  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WIA door een advocaat sociaal zekerheidsrecht;
  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WAO door een advocaat sociaal zekerheidsrecht;
  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de ZW door een advocaat sociaal zekerheidsrecht;
  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WW door een advocaat sociaal zekerheidsrecht;
  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures sociale voorzieningen door een advocaat sociaal zekerheidsrecht.

Onze collega en sociaal zekerheidsrecht advocaat Karin Kamps adviseert u graag.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Karin Kamps
Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Bij haar vorige werkgevers heeft Karin veel ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Zij heeft vele procedures gevoerd tot en met de Centrale Raad van Beroep en heeft elk jaar bijscholing gevolgd op dit rechtsgebied.

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Bij haar vorige werkgevers heeft Karin veel ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Zij heeft vele procedures gevoerd tot en met de Centrale Raad van Beroep en heeft elk jaar bijscholing gevolgd op dit rechtsgebied.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.