Advocaat arbeidsrecht


Waarom kiest u voor een advocaat arbeidsrecht?

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen (onder invloed van economie en politiek) diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Nog maar enkele jaren geleden is ons ontslagrecht ingrijpend gewijzigd (Wet Werk en Zekerheid). Een deel van deze wijzigingen wordt weer teruggedraaid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die geldt vanaf 1 januari 2020. De continue veranderingen in het arbeidsrecht maken het noodzakelijk dat een kundige advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht solide naast u staat. 

Onze advocaat arbeidsrecht ondersteunt en adviseert over:

 • arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (o.a. ZZP-ers);
 • arbeidsvoorwaarden (CAO’s, interne arbeidsvoorwaardenregelingen);
 • concurrentie-/relatiebedingen;
 • reorganisaties;
 • overnames;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • (loon)sancties;
 • ontslag/ontslag op staande voet;
 • medezeggenschap (Wet op de Ondernemingsraden);
 • ambtenarenrecht;
 • sociale verzekeringen (waaronder WW en WIA);
 • bestuurders van vennootschappen en hun positie.

Een advocaat arbeidsrecht voor werkgevers én werknemers

Onze advocaat arbeidsrecht staat met name ondernemingen bij, waaronder ook diverse zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Met vele van hen hebben wij een jarenlange relatie. Daarbij vinden wij het van belang dat u één vast aanspreekpunt heeft, dat goed op de hoogte is van de bijzonderheden en de dagelijkse praktijk van uw onderneming. Dat maakt dat niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied snel kan worden geschakeld, maar dat ook door collega’s snel kunnen worden ingespeeld op vraagstukken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft.

Ook werknemers kunnen bij onze advocaat arbeidsrecht terecht bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden zoals een (dreigend) ontslag.

Een advocaat arbeidsrecht thuis in de zorg, het onderwijs, de industrie en de overheden

Onze advocaten arbeidsrecht hebben branche specifieke kennis en ervaring en dat betekent dat u niet steeds opnieuw hoeft uit te leggen welke stakeholders u hebt, hoe het in uw branche werkt en welke "tone of voice" gebruikelijk is. 

Kennis van het arbeidsrecht vergroten

In overleg met de hrm-manager, geeft onze advocaat arbeidsrecht trainingen om de kennis binnen uw organisatie te vergroten. Tevens geeft onze advocaat arbeidsrecht regelmatig diverse lezingen/cursussen over actualiteiten in het arbeidsrecht in de vorm van een academy. U kunt zich daar te allen tijde voor aanmelden. 

Heeft u vragen met betrekking tot het arbeidsrecht? Neemt u dan gerust contact op met advocaat arbeidsrecht Tom Nicolai.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Tom Nicolai
Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.