Zorg, VVT en Medische maatschappen

De zorgsector is onderhevig aan snelle veranderingen voor zowel zorgaanbieders en instellingen als zorgprofessionals. Het gezondheidsrecht is daarmee een van de meest dynamische rechtsgebieden. Het houdt zich bezig met de rechten van patiënten en zorgverlener, maar ook met de kwaliteit van de zorg en de aansprakelijkheid. Wij hebben uitgebreide ervaring met het adviseren van zorgaanbieders, zorginstellingen en medisch specialisten. We kennen de markt en zijn op de hoogte van de laatste Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Waar kunt u mee te maken krijgen?

Als patiënt, zorgverlener of zorginstelling loopt u geregeld aan tegen veranderingen in de gezondheidszorg. Dikwijls hebben die juridische consequenties, die niet eenvoudig zijn te overzien, want de zorgsector is een wereld op zich. Tegen zorgverleners kunnen tuchtklachten worden ingediend. Een zorginstelling kan wensen dat een specifieke cliënt de instelling verlaat. U wilt een zorgonderneming beginnen of verkopen. U heeft een conflict met uw maten binnen de zorgonderneming. Of een toezichthouder is langs geweest en heeft een rapport met bevindingen opgesteld. Wat nu als de inspectie dreigt met verscherpt toezicht.

U mag van ons verwachten dat de aanpak van dossiers en de advisering aan u in overeenstemming is met de doelstellingen die voor uw organisatie gelden. Natuurlijk is er oog voor de gevoelige en bijzondere taak die u hebt als zorgverlener, maar daar waar het zakelijker kan, zullen wij u daarin graag een stap verder helpen.

 

In welke gevallen moet u bij ons zijn?

Onze cliënten kunnen bij ons terecht:

 • Over kwesties op het terrein van het arbeidsrecht;
 • Voor advisering op het terrein van vastgoed en bouwrecht;
 • Als er sprake is van maatschapsconflicten;
 • Voor adviezen omtrent governance en juridische structuren;
 • Voor advisering aan bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen, welzijnsorganisaties en verpleeg- en thuiszorginstellingen;
 • Medische tuchtzaken;
 • Geschillen met zorgkantoren;
 • Geschillen met de ondernemingsraad;
 • Zorgovereenkomsten;
 • Privacy kwesties, onder meer m.b.t. de AVG en NEN-normeringen;
 • Aanbestedingsrecht;
 • Scheiden wonen en zorg.

De zorg verlangt voor zowel de patiënten als de zorgverlener een gevoelige en bijzondere taal waar onze advocaten zeer in thuis zijn.  Onze advocaten adviseren u proactief over processen en bevoegdheden binnen uw organisatie. Wij hebben al jaren ervaring in de ondernemingsrechtelijke praktijk en hebben binnen zorginstellingen enorme toegevoegde waarde daar waar het gaat om de benadering van een juridisch probleem vanuit zakelijk opzicht. Als het goed is, merkt u aan onze adviezen dat ze bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering en een resultaatgerichte werkwijze, zonder uit het oog te verliezen welke bijzondere taak u heeft. Hierbij wordt de juiste ‘tone of voice’ gebruikt en uiteraard de juridische kwaliteit gewaarborgd.

format_quote
Zorg, VVT en Medische maatschappenDe Zijlen

De bouwwereld is complex; zeker voor een zorgpartij. Yspeert helpt en heeft ons geholpen met adviseren over complexe contractvormen en de uitwerkingen daarvan binnen een bouwproces. De aanpak is laagdrempelig en pragmatisch.

Ook de regelmatig georganiseerde academies voor relaties zijn erg nuttig en informatief.

Yspeert advocaten kunnen wij van harte aanbevelen.

Zorg, VVT en Medische maatschappenGezondheidscentrum Kloosterveen

‘Doortastend, open, eerlijk en vanuit een integrale benaderen; zo zouden wij Yspeert willen typeren. Gezondheidszorg is een complexe organisatie waar vertrouwen en integriteit belangrijk kernwaarden zijn. Yspeert heeft onze organisatie meerdere keren naar volle tevredenheid geadviseerd over uiteenlopende zaken. Dit geeft de organisatie rust en heeft ervoor gezorgd dat wij ons weer konden focussen op het verlenen van kwalitatief goede zorg.’

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien is met name actief op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs.