Vereniging van Eigenaars

Een appartementsgebouw is in veel opzichten niet te vergelijken met een woonhuis of geheel bedrijfspand. Bij het kopen van een appartementsrecht wordt men mede-eigenaar van het gehele complex en krijgt men het exclusieve gebruiksrecht op een bepaald privégedeelte. Een appartementseigenaar wordt en blijft automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Binnen een VvE gelden tal van regels die volgen uit de wet, statuten en het Huishoudelijk Reglement. Ook vakantieparken worden vaak gesplitst in appartementsrechten of er wordt gehandeld vanuit een “normale” vereniging die vaak ook Vereniging van Eigenaars wordt genoemd. Als bestuurder, beheerder of lid van een VvE wordt u regelmatig geconfronteerd met vragen, discussies, conflicten of soms zelfs rechtszaken aangaande de VvE.
 

Met welke onderwerpen kunt u zoal te maken krijgen?

 • Betaling van de VvE bijdrage;
 • Overlast;
 • Onderverhuur;
 • Vergadering, formaliteiten en stemverhoudingen;
 • Taken en bevoegdheden van het bestuur;
 • Inhoud van de akte van splitsing of het wijzigen daarvan;
 • Verhouding akte en huishoudelijk Reglement;
 • Onderhoud, gebreken, interne verbouwingen;
 • Besluiten nemen of het aanvechten van een besluit;
 • Financiën, reservefonds.
   

In welke gevallen moet u bij ons zijn?

Wij adviseren, onderhandelen en maken en/of beoordelen brieven of overeenkomsten op alle onderwerpen waar u mee te maken heeft. Wij adviseren u ten aanzien van de inhoud van de splitsingsakte, het hhr en uw rechten en verplichtingen. Wij begeleiden u in de vergadering of helpen het bestuur met het formuleren van aanschrijvingen aan de leden. Bent u het als lid van de VvE niet eens met een genomen besluit? Dan staan wij u bij in de procedure ten aanzien van nietige of vernietigbare besluiten.
 

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?

Als klant van Yspeert advocaten bent u van harte welkom op onze academies over diverse actuele onderwerpen. Wij delen veel van onze kennis kosteloos met u in academies of blogs, zodat u voldoende weet om zelf weer verder te kunnen. Onze dienstverlening is gericht op efficiëntie, risicobeheersing en kostenbesparing. VvE besturen of beheerders weten ons structureel te vinden om hen snel op weg te helpen, zodat zij weer verder kunnen met hun taken.

format_quote
format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.