Arbeidsrecht advocaat

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Nog maar enkele jaren geleden is ons ontslagrecht ingrijpend gewijzigd (Wet Werk en Zekerheid). Een deel van deze wijzigingen wordt weer teruggedraaid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die geldt vanaf 1 januari 2020. Een arbeidsrecht advocaat adviseert u en staat u bij.

Al deze wijzigingen werken vaak direct door in uw onderneming en kunnen direct impact hebben op uw organisatie. Een goede en adequate informatievoorziening door een arbeidsrecht advocaat, gecombineerd met een plan van aanpak die is toegespitst op uw organisatie, is dan wat u als werkgever wenst. Dat is dan ook wat u van onze arbeidsrecht advocaat kunt verwachten. Daarbij vinden wij het van belang dat u één vast aanspreekpunt heeft die goed op de hoogte is van de bijzonderheden en de dagelijkse praktijk van uw onderneming. Dat maakt dat niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied onze advocaten arbeidsrecht snel kunnen schakelen, maar dat ook door collega’s snel kan worden ingespeeld op vraagstukken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft.

Onze arbeidsrecht advocaat staat ook werknemers bij

Onze arbeidsrecht advocaat staat niet alleen werkgevers bij. Ook werknemers kunnen bij onze advocaten arbeidsrecht terecht in geval van bijvoorbeeld een dreigend ontslag of vragen over arbeidsvoorwaarden.

Waar kan een arbeidsrecht advocaat u bij adviseren?

 Onze arbeidsrecht advocaat ondersteunt en adviseert o.a. over de volgende onderwerpen:

 • arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (o.a. ZZP-ers);
 • arbeidsvoorwaarden (CAO’s, interne arbeidsvoorwaardenregelingen);
 • concurrentie-/relatiebedingen;
 • reorganisaties;
 • overnames;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • (loon)sancties;
 • ontslag/ontslag op staande voet;
 • medezeggenschap (Wet op de Ondernemingsraden);
 • ambtenarenrecht;
 • sociale verzekeringen (waaronder WW en WIA);
 • bestuurders van vennootschappen en hun positie. 

Lezingen en cursussen door een arbeidsrecht advocaat

Onze arbeidsrecht advocaat geeft jaarlijks diverse lezingen en cursussen over actualiteiten in het arbeidsrecht. Dat doet onze advocaat arbeidsrecht ook regelmatig bij onze cliënten op locatie. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met arbeidsrecht advocaat Tom Nicolai.

format_quote
Arbeidsrecht advocaat 365werk

Ik heb de dienstverlening als zeer prettig ervaren. Heel pragmatisch, flexibel, kundig maar ook begripvol naar hoe het werkt in een commerciële contractonderhandeling met een grote klant. Kortom een mooie balans tussen juridische kennis maar dit ook weten te doseren en pragmatisch en realistisch in hoe het werkt in de commerciële wereld.

Arbeidsrecht advocaat ITTB

Wij benaderen Yspeert voor diverse zaken maar het zwaartepunt ligt op het gebied van arbeidsrecht. Indien er echter een andere kwestie is of indien wij graag meer willen weten van een bepaald onderwerp dan is door de relatie het contact altijd snel gelegd.

Bij Yspeert hebben wij een vast aanspreekpunt. Indien er een vraag is buiten haar vakgebied is zij tevens onze eerste aanspreekpunt om te vragen bij wie wij terecht kunnen bij Yspeert advocaten. Dat werkt goed..

De aanpak van Yspeert, in ons geval is dat doorgaans dat onze contactpersoon zeer helder is, duidelijk, snel van antwoorden, zegt waar het op staat (ook indien wij er anders over denken), maar ze gaat te allen tijde voor je door het vuur. Ik kan Yspeert advocaten dan ook van harte aanbevelen.

Arbeidsrecht advocaat NNZ

Yspeert advocaten is de vaste leverancier voor alle juridische dienstverlening voor NNZ. Yspeert kent onze organisatie goed en begrijpt de (sociale) NNZ cultuur, waar zij in haar advisering terdege rekening mee houdt. We willen graag met al onze leveranciers een langdurig partnership opbouwen, wat met Yspeert in het algemeen geslaagd is. Ruim 15 jaar ben ik nu werkzaam voor NNZ, eerst als extern HR businesspartner, nu als HR-D manager in loondienst. Onze contactpersoon ken ik vanaf het eerste begin van mijn NNZ-tijd en zij heeft vele uiteenlopende zaken voor ons kunnen behandelen op het gebied van arbeidsrecht: van een eenvoudige juridisch advies inzake de interpretatie van een regeling tot complexere zaken zoals bijv. een noodzakelijk afvloeiingstraject. We zouden ons contactpersoon bij Yspeert als juridisch en arbeidsrecht specialist zeker aanraden voor andere organisaties. Recent hebben we samen een workshop georganiseerd hoe we als organisatie nog beter onze verslaglegging in de personeelsfiles op orde zouden moeten krijgen. We zijn er van overtuigd dat Yspeert meer kennis beschikbaar heeft, waar wij van zouden kunnen profiteren. Het periodiek bespreken van actuele ontwikkelingen op het vlak van arbeidsrecht is een bijv. thema voor de toekomst.

Arbeidsrecht advocaat WerkPro

Yspeert advocaten heeft ons bijgestaan in een dossier waar woonbegeleiding niet geaccepteerd werd. Vanwege de inhoudelijke voorbereiding, goede kennis van zaken en prettige onderlinge afstemming, gingen wij de rechtszaak in met vertrouwen. Een aparte vermelding verdient nog de begrijpelijke toon die gehanteerd werd voor onszelf en met name voor onze cliënten, zonder juridisch jargon.

WerkPro biedt in Noord Nederland werk en begeleiding aan mensen die langdurig buiten spel staan op de arbeidsmarkt. Alle begeleiding is gericht op het aanpakken van belemmeringen om stappen te kunnen zetten richting zelfstandig leven, wonen en werken.

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.