Erfrecht

Bij het erfrecht spelen emoties vaak de hoofdrol. Immers, door familiebanden of door een testament kunnen vaak gecompliceerde persoonlijke, juridische en zakelijke problemen ontstaan. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u hierin begeleiden.

Het erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap zijn complex en van betrokkenen wordt verwacht dat zij op een voor hen moeilijk moment beslissingen maken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Voor veel  erfrechtelijke kwesties gelden vaak en veel korte termijnen. Het is dan zaak snel te handelen. Hoe eerder u advies inwint, hoe meer mogelijkheden u heeft.

Wij adviseren u bijvoorbeeld over:

  • Uitleg van het testament?
  • De geldigheid van het testament?
  • Onterving;
  • Oneerlijke verdeling van de erfenis;
  • Misbruik van een volmacht;
  • Het ontslaan van een executeur testamentair ontslaan of het verweer voeren tegen een verzocht ontslag;
  • Benoeming of ontslaan van een vereffenaar of verweer voeren tegen een verzochte benoeming of ontslag;
  • Uitleg van een testament.