Financial Law

Financial law is a broad and complex area of law that interfaces with corporate law. Our team of experts covers the full spectrum of legal banking and finance matters and is involved in a wide variety of transactions. We offer a broad range of services, from advising on stock exchange investing, loans, project finance and real estate to conducting specialised legal proceedings. Has the bank cancelled the financing of your project? Then contact us for help.

Has your pension evaporated?

You have sold your company and are planning on your retirement. Meanwhile the bank has already  started investing the proceeds. Now, several years later, all of your savings for your pension have evaporated. Is that your own fault, or can the bank be held responsible? We can help you assess the chances of bringing a successful claim against the bank.

Settle or litigate?

To agree with a settlement is often cheaper than litigation. A settlement is also usually reached much faster than a verdict. However, what is the best solution in your particular circumstances? What it comes down to is good decision making. We can act as a sparring partner that litigates if it is in your interest, and settles if possible.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Harm Jan Tulp

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, problemen met rentederivaten of opzegging van het krediet.

Harm Jan is bestuurslid van de Vereniging voor Financieel Recht, lid van de Raden van Toezicht van Revalidatie Friesland en Schouwburg De Lawei en is lid van VNO-NCW. Harm Jan is co-auteur van de SDU-uitgave Commentaar Financieel Recht.

Daarnaast wordt Harm Jan Tulp regelmatig gevraagd voor het televisieprogramma Kassa, als het gaat om actualiteiten op het gebied van financieel recht.

0512 33 41 28 +31 (0) 6 223 748 30 h.tulp@yspeert.nl

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink werkte na afronding van zijn studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde enkele jaren in de ICT-wereld, om vervolgens een master privaatrecht af te ronden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels werkt hij al weer geruime tijd in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het financieel recht en op het contractenrecht. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

 

0512 33 41 38 +31 (0) 6 463 881 96 j.meijerink@yspeert.nl

Gerrit Schaak

Gerrit volgde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht en rondde vervolgens aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn master Privaatrecht af. Na zijn studie bleef hij stages volgen bij advocatenkantoren in het Noorden. Ook was hij enige tijd onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

(0)512 33 41 42 +31 (0) 6 428 58 067 g.schaak@yspeert.nl