dienstenrichtlijn advocaten

1. Yspeert is een naamloze vennootschap (N.V.), gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Drachten, aan de Lavendelheide 9, te Groningen aan het Helperpark 302 en te Emmen aan het Westeind 54a. Het KvK-nummer van de vennootschap is 1120066.

2. Het postadres is postbus 662, 9200 AP Drachten respectievelijk postbus 1182, 9701 BD Groningen en postbus 2224, 7801 CE Emmen. Per e-mail is iedere medewerker rechtstreeks te bereiken op zijn/haar e-mailadres dat wordt gevormd door de voorletter.achternaam@yspeert.nl, alsmede het algemene adres info@yspeert.nl. Het telefoonnummer van het kantoor te Drachten is 0512-334134, van het kantoor te Groningen 050-3144280 en van het kantoor te Emmen 0591-74 50 60.

3. De advocaten van Yspeert advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag, aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de orde is 070-3353535 en het e-mailadres info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

4. Het BTW-nummer van Yspeert advocaten is NL818020210B01.

5. Op de overeenkomst tot dienstverlening door yspeert advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die op de achterzijde van haar briefpapier en op de website: http://www.yspeert.nl/av/ zijn vermeld.

6. Opdrachten worden uitgevoerd onder Nederlands Recht en de Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

7. Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening zal de aard daarvan en de overeengekomen honorering worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

8. De advocaten van Yspeert zijn verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij AON, postbus 12250, 1100 AG Amsterdam.

9. Yspeert advocaten heeft een interne klachtenregeling, met als doel dat zo spoedig mogelijk op eventuele klachten wordt gereageerd en alles in het werk wordt gesteld om een bevredigende oplossing te vinden.