u over yspeert

Harry Kremer, directeur woningcorporatie Acantus

Acantus is een woningcorporatie in Noordoost-Groningen met 13.000 woningen en zo’n 230 mensen in dienst. ‘Wij zijn landelijk gezien vrij ver met de governancecode voor corporaties’, zegt directeur Harry Kremer. Die code betekent voor hemzelf onder meer dat hij geen contract voor onbepaalde tijd heeft, maar voor vier jaar.

‘Bestuurders hebben niet meer de arbeidsrechtelijke bescherming die gewone werknemers genieten Dat vind ik ook terecht. Tegenover de risico’s staat een goed honorarium. Als bestuurder sluit ik nu een arbeidsovereenkomst met de Raad van Commissarissen. Bij voorbeeld over hoe je tussentijds of aan het eind van de rit uit elkaar gaat. Yspeert werkt die overeenkomst dan uit.’

Het advocatenkantoor handelt voornamelijk alle arbeidsrechtelijke zaken af bij Acantus. ‘Het meeste gaat via telefoon en mail. Het kan kort en bondig.’ En als het tot een rechtzaak komt? ‘Dan zijn de advocaten goed voorbereid. Je hoeft zelf weinig toe te voegen. Ik heb trouwens de indruk dat rechters heel goed weten wie er voor hen staat. Zelf pik ik de iets te snelle jongens er ook gauw uit.’