Corona Helpdesk

Naast de medische impact van het coronavirus op onze samenleving, zijn ook de logistieke en economische gevolgen immens. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie?

Yspeert begrijpt dat u vragen heeft over de gevolgen van het coronavirus voor uw organisatie en bedrijfsvoering. Waarbij het kan gaan om arbeidsrechtelijke vragen zoals loondoorbetaling of arbeidsduurverkorting. Maar ook vragen omtrent contractuele verplichtingen, verzekeringen, vergunningen etc. houden veel bedrijven op dit moment bezig.

Met het oog op al uw vragen heeft Yspeert advocaten een aparte Corona Helpdesk geopend om de meest voorkomende vragen te kunnen beantwoorden. Dat doen we door niet alleen de juridische vraag te beantwoorden, maar ook oog te hebben voor de structurele oplossing voor in de toekomst.

Wenst u, als ondernemer, persoonlijk contact te hebben met een van onze specialisten? Dat begrijpen wij. Daarom hebben wij hieronder een overzicht van relevante rechtsgebieden/deelonderwerpen met gespecialiseerde advocaten waar u met vragen terecht kunt.

 

Bereikbaarheid

Yspeert advocaten heeft vanwege de coronacrisis maatregelen genomen in verband met de veiligheid van haar cliënten en medewerkers.

In lijn met de kabinetsmaatregelen van 15 maart 2020 werken onze advocaten waar mogelijk thuis. Zij zijn, via het gewone kantoornummer en hun mobiele nummers, onverminderd bereikbaar en staan u ook in verband met vragen rondom de coronacrisis graag bij.

Onze kantoren zijn geopend. Besprekingen vinden zoveel mogelijk op afstand plaats, waar mogelijk met behulp van een videoverbinding via bijvoorbeeld Skype of FaceTime.

Met deze maatregelen beogen we mee te helpen om de verspreiding van het virus tot staan te brengen, zonder dat het ten koste gaat van ons niveau van dienstverlening.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 28 april 2020.

Contact met Yspeert advocaten

Groningen  +31 50 314 42 80 | Drachten | +31 512 33 41 34 |  Emmen | +31 591 745 060

 

Helpdesk

Hieronder vindt u per rechtsgebied de contactgegevens van onze specialisten. Wij zijn per direct bereikbaar voor al uw vragen.

Arbeidsrecht

U kunt terecht bij onze specialist met vragen over onder andere werktijdverkorting, loondoorbetalingen en thuiswerken.

Tom Nicolai050 207 16 02  | +31 (0) 6 281 231 33t.nicolai@yspeert.nl

IT, IE & Privacy

Mag u zomaar aan uw werknemers vragen of ze met corona zijn besmet? Dat is een veel gehoorde vraag van werkgevers in deze bijzondere tijd, waarin de overheid allerlei maatregelen heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 maximaal onder controle te krijgen. Gegevens over iemand zijn gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens en als werkgever ben je dan gebonden aan strenge privacyregelgeving. Wilt weten hoe u met deze situatie moet omgaan? Neem dan contact op met onze specialist.

Mart Dijkstra | 0512 334 124+31 (0) 6 146 863 89m.dijkstra@yspeert.nl

Ondernemingsrecht en financieel recht

Wilt u advies over leveringen van goederen en diensten, herstructurering en continuïteit van uw onderneming. Of heeft u vragen over surseance van betaling/faillissement, BMKB-regeling of BBZ-regeling. Onze specialisten staan voor u klaar.

Specialisten ondernemingsrecht: 

Sander Vos | 050 207 16 20+31 (0) 6 558 945 77s.vos@yspeert.nl

Ronald Klarus | 0591 74 50 62+31 (0) 6 543 667 23r.klarus@yspeert.nl

Specialisten financieel recht: 

Harm Jan Tulp  0512 33 41 28+31 (0) 6 223 748 30h.tulp@yspeert.nl

Jan Gerrit Meijerink  0512 33 41 38+31 (0) 6 463 881 96 | j.meijerink@yspeert.nl

Verzekeringsrecht

Heeft u vragen over bijvoorbeeld schade, afgelasting van evenementen of polisvoorwaarden, neem dan gerust contact op met onze specialist verzekeringsrecht.

Sjoerd de Jong | 050-2071605+31(0) 6 81 16 89 00s.dejong@yspeert.nl

Contractenrecht

Wilt u advies of meer informatie bij overmacht, het niet-nakoming van (duur)overeenkomsten, onze specialist contractenrecht helpt u graag.

Wouter Leerink050 207 16 21 | +31 (0) 6 514 370 57w.leerink@yspeert.nl

Bestuursrecht 

Heeft u bijvoorbeeld vragen over:

  • De noodverordeningen die in de verschillende provincies zijn vastgesteld door de Veiligheidsregio’s;
  • Verlenging van beslistermijnen voor bestuursorganen in Corona-tijd;
  • Verlengen van termijnen voor het indienen van zienswijzen, bezwaar- of (hoger) beroepschriften; of
  • Digitale besluitvorming door overheden,

dan kunt u contact opnemen met onze specialist.

Elzelou Grit | 050 314 42 80+31 (0) 6 550 000 98e.grit@yspeert.nl

Huur- en vastgoedrecht

Staat u als aannemer voor een dichte deur of kunt u uw huur niet meer betalen? Onze huur- en vastgoedspecialisten adviseren u graag.

Arianne Klok | 050 207 16 04+31 (0) 6 502 629 43a.klok@yspeert.nl

Jan Pieter Kleefstra | 050 207 16 11+31 (0) 6 369 309 03j.kleefstra@yspeert.nl

Yspeert advocaten

Hebt  u als ondernemer vragen die u hier niet beantwoord ziet of wenst u contact met een van onze specialisten om u persoonlijk te woord te staan? U kunt ons bereiken op nummer +31 50 314 42 80 of per mail info@yspeert.nl.

Extra informatie

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen raken heel Nederland. We voorzien onze website regelmatig van met links naar relevante websites. We adviseren u om regelmatig de pagina’s van deze websites te verversen zodat u de meest actuele informatie leest.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland: www.rvo.nl/coronavirus

UWVwww.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

KvK: www.kvk.nl/corona/

VNO-NCW: www.vno-ncw.nl/corona

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Belangrijk:

Sluiting van rechtbanken, gerechtshoren en bijzondere colleges

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. r is besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid.

Hier vindt u een overzicht van die urgente zaken. Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, neem dan gerust contact met ons op.

 

Laatste update: woensdag 1 april 2020 13:00 uur.

Blogs, bibliotheek en publicaties voor Corona Helpdesk