Corona Helpdesk

Met het oog op al uw vragen heeft Yspeert advocaten een aparte Corona Helpdesk geopend om de meest voorkomende vragen te kunnen beantwoorden. Dat doen we door niet alleen de juridische vraag te beantwoorden, maar ook oog te hebben voor de structurele oplossing voor in de toekomst.

Wenst u, als ondernemer, persoonlijk contact te hebben met een van onze specialisten? Hieronder vindt u een overzicht van relevante rechtsgebieden | deelonderwerpen met gespecialiseerde advocaten waar u direct met uw vragen terecht kunt.

Meest recente blogs en artikelen:

Bereikbaarheid en ontvangstprotocol

In lijn met de kabinetsmaatregelen werken onze advocaten zoveel mogelijk thuis. Zij zijn, via het gewone kantoornummer en hun mobiele nummers, onverminderd bereikbaar en staan u ook in verband met vragen rondom de coronacrisis graag bij.

Onze kantoren zijn geopend. Besprekingen vinden plaats met behulp van een videoverbinding of op één van onze kantoren.

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 willen wij u informeren over het aangepaste ontvangst- en hygiëneprotocol binnen onze kantoren.

  • Heeft u ziekteverschijnselen zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts dan verzoeken wij u om de afspraak te annuleren. Hetzelfde geldt indien u in de thuisomgeving iemand met deze klachten heeft. Pas na 24-uur klachtenvrij kan er weer een afspraak volgen. Datzelfde geldt vanzelfsprekend indien één van onze collega’s klachten ervaart.
  • Wij verzoeken u om niet vroeger te komen dan noodzakelijk.
  • Na binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren.
  • Wij houden 1,5 meter afstand.

We hopen u in goede gezondheid te kunnen verwelkomen op onze locaties. Mocht u vragen hebben, neemt u dan ook gerust contact met ons op.

Contact met Yspeert advocaten

Groningen  +31 50 314 42 80 | Drachten | +31 512 33 41 34 |  Emmen | +31 591 745 060

 

Helpdesk

Hieronder vindt u per rechtsgebied de contactgegevens van onze specialisten. Wij zijn per direct bereikbaar voor al uw vragen.

Arbeidsrecht
U kunt terecht bij onze specialist arbeidsrecht met vragen over onder andere werktijdverkorting, loondoorbetalingen, thuiswerken etc.

IT, IE & Privacy
Mag u zomaar aan uw werknemers vragen of ze met corona zijn besmet? Dat is een veel gehoorde vraag van werkgevers in deze bijzondere tijd, waarin de overheid allerlei maatregelen heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 maximaal onder controle te krijgen. Gegevens over iemand zijn gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens en als werkgever ben je dan gebonden aan strenge privacyregelgeving. Wilt weten hoe u met deze situatie moet omgaan? Neem dan contact op met onze specialist.

Ondernemingsrecht en financieel recht
Wilt u advies over leveringen van goederen en diensten, herstructurering en continuïteit van uw onderneming. Of heeft u vragen over surseance van betaling/faillissement, BMKB-regeling of BBZ-regeling. Onze specialisten staan voor u klaar.

Verzekeringsrecht
Heeft u vragen over bijvoorbeeld schade, afgelasting van evenementen of polisvoorwaarden, neem dan gerust contact op met onze specialist verzekeringsrecht.

Contractenrecht
Wilt u advies of meer informatie bij overmacht, het niet-nakoming van (duur)overeenkomsten, onze specialist contractenrecht helpt u graag.

Bestuursrecht
Heeft u bijvoorbeeld vragen over:

  • De noodverordeningen die in de verschillende provincies zijn vastgesteld door de Veiligheidsregio’s;
  • Verlenging van beslistermijnen voor bestuursorganen in Corona-tijd;
  • Verlengen van termijnen voor het indienen van zienswijzen, bezwaar- of (hoger) beroepschriften; of
  • Digitale besluitvorming door overheden.

Huur- en vastgoedrecht
Staat u als aannemer voor een dichte deur of kunt u uw huur niet meer betalen? Onze huur- en vastgoedspecialisten adviseren u graag.

Extra informatie

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen raken heel Nederland. We voorzien onze website regelmatig van met links naar relevante websites. We adviseren u om regelmatig de pagina’s van deze websites te verversen zodat u de meest actuele informatie leest.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland: www.rvo.nl/coronavirus

UWVwww.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

KvK: www.kvk.nl/corona/

VNO-NCW en MKB Nederland: https://www.coronacalculator.nl/

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl

Belangrijke ontwikkelingen en maatregelen

Update | woensdag 22 april 2020

Concernregeling in de NOW-regeling verruimd! Minister Koolmees heeft op 22 april bekend gemaakt dat werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan 20% omzetdaling hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, onder voorwaarden tóch de NOW mogen aanvragen. Zie hier voor de nadere toelichting.

Update | donderdag 23 april 2020

Vandaag maakte de rechtspraak bekend dat er vanaf 11 mei 2020 weer beperkt zittingen zullen worden gehouden. Het uitgangspunt blijft vooralsnog dat zittingen schriftelijk of via een beeldverbinding worden gedaan. ‘Echte’ zittingen vinden in eerste instantie vooral in straf- en familie-/jeugdzaken plaats. Lees hier het volledige bericht.

Twijfelt u of uw zaak doorgaat of niet, neem dan gerust contact met ons op.

Update | vrijdag 24 april 2020

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de corona-spoedwet) is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee in werking getreden. Sommige bepalingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart. De wet is bedoeld om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren onder de beperkende coronamaatregelen en geldt tot 1 september 2020, maar kan zo nodig met telkens 2 maanden worden verlengd. Klik hier voor het volledige bericht.

Update | woensdag 29 april 2020

Het overbruggingskrediet, onder meer gericht op startups en scale-ups, is vanaf 29 april 9.00 uur beschikbaar. Klik hier voor het volledige bericht. 
Update | woensdag 20 mei 2020
Verlenging en uitbreiding noodpakket. Klik hier voor meer informatie.
Deze pagina is bijgewerkt op: donderdag 18 juni 2020

Blogs, bibliotheek en publicaties voor Corona Helpdesk