Overheden

Een overheid heeft een unieke positie ten opzichte van zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Een overheid is enerzijds een partij die eenzijdig rechtsposities van burgers en bedrijven bepaalt, anderzijds is het een privaatrechtelijke rechtspersoon die zich net als elke andere (rechts)persoon begeeft in het rechtsverkeer. De wijze van uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en privaatrechtelijke handelingen zijn (deels) politiek bepaald. Een overheid zal altijd een balans dienen te vinden tussen maatschappelijke taken, te bereiken doelen, eigen (bedrijfseconomische) belangen en de bijzondere spelregels die voor overheden spelen. In verschillende situaties kunnen te behartigen belangen (deels) met elkaar in strijd zijn. Bij een (juridisch) advies dient dan ook aandacht te zijn voor de bevoegdheden, de taken, de politieke doelstelling en de toepasselijke regels zodat het bevoegde orgaan een zorgvuldige afweging over de te volgen route kan maken.

We werken binnen Yspeert met een ‘brancheteam overheid’. Het gaat hierbij om overheidshandelen in brede zin. Hierin komen medewerkers bijeen die werken op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht, algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht, staatssteun en het sociaal domein. Tijdens dit overleg delen we specifieke branchekennis en ontwikkeling. Zo borgen we dat we de aanwezige branchekennis bij alle collega’s onder de aandacht brengen en dat we branchebrede initiatieven blijven ontwikkelen. Wij helpen u met het stroomlijnen van de juridische processen, juridische kwaliteitszorg en risicosignalering door procesmanagement. Wij zijn gericht op zelfredzaamheid van uw medewerkers door kennisoverdracht en spreekuren. Hierdoor wordt het interne kennisniveau verhoogd. Daarnaast zijn wij bereikbaar voor uw medewerkers voor korte vragen of overlegmomenten zonder dat daarvoor direct een dossier wordt geopend.

 Waar kunt u mee te maken krijgen?

 • Algemeen bestuursrecht; bijvoorbeeld subsidieregelingen, algemeen verbindende voorschriften, beschikkingen Wob-besluiten, openbare orde-bevoegdheden, klachtenprocedures en gemeenschappelijke regelingen;
 • Het arbeidsrecht voor ambtenaren;
 • Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);
 • Vastgoedrecht;
 • Bouwrecht;
 • Omgevingsrecht;
 • Sociaal domein;
 • Aanbestedingsrecht;
 • Staatssteun;
 • Contractenrecht.

In welke gevallen moet u bij ons zijn?

U kunt bij ons terecht voor overheidshandelen in brede zin. Onze specialisten op het gebied van bestuursrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht en staatssteun werken samen aan full-service dienstverlening aan overheden. Natuurlijk behartigen wij graag uw belangen, behandelen we uw dossiers en treden we voor u op in rechte.

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?

Naast de hiervoor geschetste ‘klassieke’ advocatendienstverlening hebben wij ook in huis:

 • Kwaliteitsverbetering; hoge kwaliteit van uw juridische producten (zoals vergunningen en ontheffingen) is van belang om juridische procedures te voorkomen. Onze specialisten analyseren (al dan niet inhouse) uw algemene regels (bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening), uw beleid en uw huidige besluitformats en komen met aanbevelingen.
 • Kennisoverdracht: als er een bredere behoefte is aan meer kennis kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten gericht op een bepaald rechtsgebied. Bij onderwerpen van minder grote omvang biedt een inhouse training vaak uitkomst.  Verder informeren wij structureel kosteloos onze cliënten door middel van maandelijkse academies (met open inschrijving) op diverse actuele onderwerpen.
 • Inhouse spreekuur: met verschillende cliënten hebben we de afspraak dat periodiek op een vast moment een van onze advocaten of juristen bij u aanwezig is. Uw medewerkers kunnen dan alle juridische vragen stellen. Veel vragen kunnen we ter plekke beantwoorden, onze collega’s kunnen uw medewerkers weer op het juiste spoor zetten of we maken vervolgafspraken als de vraag uitzoekwerk vergt.
 • Helpdesk: een overheid heeft zelf juristen en andere specialisten in dienst, maar net als iedereen heeft uw medewerker misschien wel eens de behoefte om over een bepaalde vraag of onderwerp van gedachten te wisselen. Met onze helpdesk kan dit met een van onze advocaten die expert is op het betreffende onderwerp.
 • AVG Helpdesk: een bijzonder vorm van de helpdesk is de AVG helpdesk. Binnen deze helpdesk kunnen de ambtenaren van uw overheid op laagdrempelige wijze direct contact opnemen met de specialisten van Yspeert advocaten op het gebied van de AVG.
 • Tijdelijke detachering: er zijn situaties waarin u tijdelijk capaciteit tekort komt (bijvoorbeeld door ziekte of vertrek van medewerkers), maar het komt ook voor dat u een bepaalde klus afgerond wil hebben waar uw eigen medewerkers niet aan toekomen. Onze advocaten en juristen helpen met enige regelmaat cliënten inhouse door een periode enkele dagen per week als jurist in te springen.

 

Gemeente Emmen

"Binnen ons team VTH hadden we behoefte aan een kwaliteitstoetsing van onze vergunningen om onze eigen dienstverlening te actualiseren en waar mogelijk te verbeteren. Een van de specialisten van..."

Gemeente Emmen

Lees meer

Combinatie Herepoort

"Vanaf de start van de aanbesteding tot en met de uitvoering van werkzaamheden hebben wij juridische bijstand gehad bij het volledige vergunningentraject van de Combinatie Herepoort bij de  aanleg..."

Combinatie Herepoort

Lees meer

Heli Holland

"Heli Holland is sinds 1976 actief in de luchtvaart en wereldwijd actief in de Onshore en Offshore helikopterbranche. Yspeert heeft ons deskundig geadviseerd en bijgestaan op het gebied van onze..."

Heli Holland

Heli Holland

Lees meer

Blogs, bibliotheek en publicaties voor Overheden

Uw eerste aanspreekpunt:

Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

050 314 42 80 +31 (0) 6 550 000 98 e.grit@yspeert.nl