HRM

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Nog maar enkele jaren geleden is ons ontslagrecht ingrijpend gewijzigd (Wet Werk en Zekerheid). Een deel van deze wijzigingen wordt weer teruggedraaid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die geldt vanaf 1 januari 2020.

Al deze wijzigingen werken vaak direct door in uw onderneming en kunnen direct impact hebben op uw organisatie. Een goede en adequate informatievoorziening, gecombineerd met een plan van aanpak die is toegespitst op uw organisatie, is dan wat u als werkgever wenst. Dat is dan ook wat u van onze specialisten kunt verwachten. Daarbij vinden wij het van belang dat u één vast aanspreekpunt heeft die goed op de hoogte is van de bijzonderheden en de dagelijkse praktijk van uw onderneming. Dat maakt dat niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied snel kan worden geschakeld maar dat ook door collega’s snel kan worden ingespeeld op vraagstukken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft.

 

Online databank

Het internet is een enorme bron van informatie. Bij het zoeken naar antwoorden is niet altijd duidelijk of de informatie (juridisch) juist is. Dat is de reden waarom Yspeert een online databank heeft op het gebied van het arbeidsrecht. Daarin is een schat aan informatie opgenomen over arbeidsrechtelijke regelingen, wordt antwoord gegeven op veelvoorkomende vragen en zijn voorbeelddocumenten beschikbaar. Deze databank stellen wij ter beschikking aan onze vaste relaties die daarmee in de dagelijkse praktijk hun voordeel doen.

 

Werknemers

Wij staan niet alleen werkgevers bij. Ook werknemers kunnen bij onze specialisten terecht in geval van bijvoorbeeld een dreigend ontslag of vragen over arbeidsvoorwaarden.

 

Waar kunt u mee te maken krijgen?

 De advocaten van onze sectie arbeidsrecht ondersteunen en adviseren o.a. over de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (o.a. ZZP-ers);
 • Arbeidsvoorwaarden (CAO’s, interne arbeidsvoorwaardenregelingen);
 • Concurrentie-/relatiebedingen;
 • Reorganisaties;
 • Overnames;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • (Loon)sancties;
 • Ontslag/ontslag op staande voet;
 • Medezeggenschap (Wet op de Ondernemingsraden);
 • Ambtenarenrecht;
 • Sociale verzekeringen (waaronder WW en WIA);
 • Bestuurders van vennootschappen en hun positie.

 

Lezingen en cursussen

Wij geven jaarlijks diverse lezingen \ cursussen over actualiteiten in het arbeidsrecht. Dat doen we ook regelmatig bij onze cliënten op locatie.

 

 

Bourguignon

"Yspeert heeft in het verleden ons vooral geholpen bij contractzaken, ontslagzaken en ICT (datalekken). De aanpak van Yspeert zou ik willen omschrijven als:  Persoonlijk, laagdrempelig; alle..."

Bourguignon

Lees meer

NNZ

"Yspeert advocaten is de vaste leverancier voor alle juridische dienstverlening voor NNZ. Yspeert kent onze organisatie goed en begrijpt de (sociale) NNZ cultuur, waar zij in haar advisering terdege..."

NNZ

Lees meer

ITTB

"Wij benaderen Yspeert voor diverse zaken maar het zwaartepunt ligt op het gebied van arbeidsrecht. Indien er echter een andere kwestie is of indien wij graag meer willen weten van een bepaald..."

ITTB

ITTB

Lees meer

Wagenborg

"‘Ik vaar blind op hen’, zegt hij met een knipoog naar de grote scheepvaarttak van Wagenborg. ‘Yspeert is laagdrempelig en de advocaten reageren snel en adequaat als je ze belt. Ze nemen je alle..."

Wagenborg

Wagenborg

Lees meer

Heli Holland

"Heli Holland is sinds 1976 actief in de luchtvaart en wereldwijd actief in de Onshore en Offshore helikopterbranche. Yspeert heeft ons deskundig geadviseerd en bijgestaan op het gebied van onze..."

Heli Holland

Heli Holland

Lees meer

Blogs, bibliotheek en publicaties voor HRM

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

 

050 207 16 02 +31 (0) 6 281 231 33 t.nicolai@yspeert.nl