Bouw & Infra

De bouwwereld is complex, innovatief en steeds aan veranderingen onderhevig. Zowel in hoog- als in laagconjunctuur wordt er gebouwd. Bij (bouw)projecten treden dikwijls geschillen, (technische) problemen en juridische (vergunning)uitdagingen op. Al jarenlang adviseren wij opdrachtgevers, aannemers, (project)ontwikkelaars en architecten over hun rechtspositie: zowel civiel- als bestuursrechtelijk. Met name ook vanwege onze ervaring met enkele (zeer) grote projecten, kunnen wij u op een praktische en daadkrachtige manier bijstaan op zowel het civiele als bestuursrechtelijke vlak. In de bouwwereld met haar vele spelers, is het van belang om naast juridische kennis ook de branche te kennen.

 

Waar kunt u mee te maken krijgen?

Steeds meer zien we dat er behoefte is aan het op een goede manier vastleggen van het bouwproces zodat de opdrachtgever, aannemer, ontwikkelaar of architect geborgd is indien er zich een (on)verwachte situatie voordoet. U kunt immers te maken krijgen met:

 • een failliete opdrachtgever | opdrachtnemer;
 • liquiditeitsproblemen;
 • gebrek aan personeel;
 • hogere bouwkosten;
 • opleveringsperikelen;
 • perikelen rond vergunningverlening;
 • perikelen rond beschermde dieren (zoals vleermuizen);
 • perikelen met (water)wegbeheerders;
 • vertraging
 • bouwtijdoverschrijding;
 • (verborgen) gebreken;
 • ontwerp- of uitvoeringsfouten;
 • garanties;
 • aansprakelijkheden.

 

In welke gevallen moet u bij ons zijn?

Wij hebben ervaring van het begin tot het eind van het bouwproces: zowel bij het onderhandelen over contracten, als bij het opstellen en het uitvoeren daarvan.

Wij brengen met u in kaart welke vergunningen en toestemmingen vereist zijn, wat een handige ‘vergunningenstrategie’ is en loodsen u door bestuursrechtelijke procedures.

Het maken van duidelijke afspraken is van essentieel belang om (juridische) conflicten te voorkomen. Vaak wordt er dan ook gewerkt met standaardvoorwaarden zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005 en (standaard) STABU- en RAW-bestekken. De inhoud en toepassing daarvan is voor ons dagelijkse praktijk in kleine en (heel) grote projecten.

U kunt bij ons terecht voor advies en vragen over het opstellen van contracten, de toepassing van (standaard) voorwaarden, uitvoerings- of opleveringsproblemen en andere conflicten met uw contractspartner. Mocht dat noodzakelijk blijken dan zullen wij u tevens bijstaan in een (arbitrage)procedure.

 

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?

Wij kunnen u adviseren over traditionele en geïntegreerde contractvormen. Meer specifiek:

 • (traditionele) aannemingsovereenkomsten;
 • projectontwikkeling;
 • bouwteamovereenkomsten;
 • alliantieovereenkomsten;
 • STABU-bestekken;
 • RAW-bestekken;
 • prestatiebestekken;
 • turnkey projecten;
 • Design & Build (D&B) of Design & Construct (D&C);
 • Design, Build & Maintenance (DB&M);
 • Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM);
 • Design, Build, Finance, Maintenance & Operate (DBFMO);
 • UAV 2012 (en UAV 1989);
 • UAV-GC 2005 (en UAV-GC 2000);
 • AVA 2013 (en oudere versies);

Wij overleggen, adviseren en procederen voor u op bestuursrechtelijk vlak, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • bomeneffectanalyses
 • watervergunningen
 • omgevingsvergunning
 • Nbw-vergunning (dier- & plantsoortenbescherming en Natura-200 gebieden)
 • bestemmingsplannen
 • tracébesluiten
 • bijstand (voor)overleggen met het bevoegd gezag of (water)wegbeheerders.

 

Combinatie Herepoort

"Vanaf de start van de aanbesteding tot en met de uitvoering van werkzaamheden hebben wij juridische bijstand gehad bij het volledige vergunningentraject van de Combinatie Herepoort bij de  aanleg..."

Combinatie Herepoort

Lees meer

Blogs, bibliotheek en publicaties voor Bouw & Infra

Uw eerste aanspreekpunt:

Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).

050 207 16 21 +31 (0) 6 514 370 57 w.leerink@yspeert.nl