bent u als schuldeiser bij een faillissement uitgespeeld?

Het faillissement van een schuldenaar is voor de schuldeiser een bijzonder vervelende situatie. In de meeste faillissementsboedels is er nauwelijks geld. De schuldeisers kunnen in bijna alle gevallen fluiten naar hun geld. Is uw rol bij een faillissement dan uitgespeeld? ‘Ja’ lijkt het meest voor de hand liggende antwoord. Toch kan het voor u anders zijn.

Uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van begin 2017 blijkt dat een schuldeiser ter onderbouwing van haar eigen vordering inzage kan eisen in de administratie van een failliete vennootschap. De curator moet hier in bepaalde gevallen aan mee werken.

De basis van deze administratie kan de schuldeiser gebruiken voor zijn vordering tegen de bestuurder. Wist de bestuurder namelijk bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de schuldeiser helemaal niet zou kunnen nakomen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser lijdt. Zo kunt u uw oorspronkelijke vordering op de failliete vennootschap alsnog verhalen op de bestuurder(s) door middel van een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wenst u ook niet te snel de handdoek in de ring te gooien en wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden om als schuldeiser in een faillissement de bestuurder(s) aansprakelijk te stellen? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

Uw eerste aanspreekpunt:

Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

050 207 16 20 +31 (0) 6 558 945 77 s.vos@yspeert.nl