Wet Arbeidsmarkt in Balans | Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  • event13-01-2020
  • schedule14:04
  • timer1 minuut

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) van kracht geworden. U heeft daar ongetwijfeld al veel over gehoord en gelezen. Één van de wijzigingen betreft de premiedifferentiatie van de WW-premie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Kort gezegd komt het erop neer dat de premies voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 5% lager zijn dan de premies die gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en voor oproepcontracten (2,94% tegenover 7,94%).

Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen is vereist dat u als werkgever beschikt over een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die door beide partijen (werkgever en werknemer) is ondertekend. Een schriftelijke bevestiging dat een tijdelijk contract is overgegaan naar een contract voor onbepaalde tijd is niet voldoende. Er is namelijk een handtekening van werknemer vereist. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief aan de Tweede kamer van 9 december 2019 bevestigd dat werkgevers uiterlijk op 1 april 2020 hun administratie op orde moeten hebben. Dat betekent dat er op die datum óf een ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie aanwezig moet zijn dan wel een ondertekend addendum bij het oorspronkelijke contract voor bepaalde tijd. Indien niet vóór 1 april a.s. aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst na deze datum wel voortduurt dan is alsnog (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari) de hoge WW-premie verschuldigd.

De belastingdienst en uw accountant hebben u als het goed is op de hoogte gebracht van deze wetswijziging en de maatregelen die u als werkgever moet treffen. Gelet echter op de forse (financiële) gevolgen die de maatregelen voor u als werkgever kunnen hebben vinden we het zorgvuldig om u daar (nogmaals) op te wijzen.

Mocht u over bovenstaande of over de WAB nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tom Nicolai.

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Klik voor meer binnnen de categorie